Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! Izsakiet viedokli aptaujā par atvērto zinātni
Gita Rozenberga, Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
12.04.2017

Eiropas Komisija aicina universitāšu personālu, individuālus pētniekus, pētniecības projektu finansētājus piedalīties aptaujā par atvērto zinātni (Open Science).

Zinātnes jaunās tendences un attīstības virzieni nosaka nepieciešamību pārskatīt līdzšinējo un turpmāko praksi atvērtajā zinātnē. Atvērtā zinātne ir kustība, kuras mērķis ir padarīt brīvi pieejamus zinātniskos pētījumus, datus un to izplatīšanas iespējas visiem zinātniskās sabiedrības līmeņiem – gan profesionāļiem, gan amatieriem. Eiropas Komisija apkopo viedokļus un jautājumus, kurus virzīt diskusijām zinātnes attīstības darba grupās. Tāpēc ikviens pētnieks, zinātnisko institūciju administratīvais personāls, pētniecības projektu finansētājs ir aicināts piedalīties aptaujā.

Anketu uzdevums ir rast viedokļus divos pamatjautājumos:

Kā universitātes un finansētāji atalgo pētniekus, kas praktizē atvērtā zinātnē?

Kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas, lai praktizētu atvērtā zinātnē?

Izveidotas trīs veidu anketas:

Anketu aizpildīšana prasīs divas minūtes, tās ir anonīmas un dati tiks vākti līdz 15. maijam. Vairāk informāciju skatīt šeit.