Seminārs par pilotprojektu “FP7 post-grant Open Access pilot” finansiālo atbalstu publikāciju publicēšanai atvērtā piekļuvē

Eiropas Komisijas pilotprojekts “FP7 post-grant Open Access pilot” sniedz finansiālu atbalstu publikāciju publicēšanai atvērtā piekļuvē. Joprojām ir pieejami ievērojami finansiāli līdzekļi un, lai tos labāk apgūtu, 2016. gada 6. aprīlī notika  tiešsaistes seminārs “FP7 post-grant Open Access publishing funds pilot webinar: Eastern Europe” kuru vadīja Pablo de Castro atvērtās piekļuves projektu koordinators, LIBER (Association of European Research Libraries). Semināra programma:
  • Par pilotprojektu “FP7 post-grant Open Access pilot”
  • Ko dod LIBER un OpenAIRE sadarbība pilotprojekta īstenošanai
  • Kā izmantot OpenAIRE sistēmu pilotprojektam finansējuma pieprasījumiem publikāciju publiskošanai atvērtā piekļuvē
  • Pilotprojekta “FP7 post-grant Open Access pilot” pirmie rezultāti
SEMINĀRA PREZENTĀCIJA UN VIDEO IERAKSTS   Eiropas Komisijas pilotprojekta “FP7 post-grant Open Access pilot” finansiālais atbalsts paredzēts tieši pabeigto FP7 projektu pētniecības rezultātu publiskošanai. Pēc pilotprojekta “FP7 post-grant Open Access pilot” pārskata datiem vēl joprojām ir pieejami ievērojami finansiāli līdzekļi. Zinātnisko projektu vadītāju, koordinatoru un pētnieku aktivitāte ir zema Austrumeiropas valstīs, īpaši Rumānijā, Serbijā, Igaunijā un Latvijā.