Atvērtā izglītība: Kāpēc tas ir svarīgi?

Kas ir atvērtā izglītība?

Atvērtā izglītība ietver resursus, instrumentus un praksi, izmantojot atvērtās dalīšanās modeli, tā uzlabojot izglītības pieejamību un efektivitāti. Atvērtā izglītība apvieno zināšanu pārneses un radīšanas tradīcijas ar 21. gadsimta tehnoloģijām, lai tādējādi radītu plašu pieeju brīvi pieejamiem izglītības resursiem. Atvērtās izglītības ideja nav jauna. Apmaiņa un dalīšanās ir pats izglītības pamats: izglītība ir zināšanu pārnese, kā rezultāta var tikt radītas jaunas zināšanas, prasmes, idejas un izpratne.

Izmantojot interneta starpniecību, cilvēkiem visā pasaulē tiek nodrošināta iespēja piekļūt zināšanām, sazināties un sadarboties. "Atvērts" nozīmē ne tikai piekļuvi, bet iespēju pārveidot un izmantot materiālus, informāciju un tīklus, lai izglītību personalizētu individuāliem lietotājiem vai apkopotu jaunā veidā lielām un atšķirīgām auditorijām.

 

Atvērtās izglītības kustības zelta principi

  • Paturēt – tiesības pašiem veikt, un kontrolēt kopiju saturu;
  • Atkārtoti izmantot – tiesības izmantot šo saturu dažādās veidos (piemēram, klasē, studiju grupā, publiskā tīmekļa vietnē, video);
  • Pārveidot – tiesības pielāgot, mainīt vai papildināt saturu (piemēram, tulkot saturu citā valodā);
  • Izplatīt tālāk – tiesības dalīties ar oriģināla satura kopijām (piemēram, dot kopiju saturu draugam).

 

Kāpēc tas ir svarīgi?

Cilvēki vēlas mācīties. Cilvēki šo vēlmi var piepildīt, sniedzot brīvu un atklātu piekļuvi izglītībai un zināšanām.

  • Studenti var iegūt papildus informāciju, viedokļus un materiālus, kas palīdz viņiem gūt turpmākus panākumus.
  • Darbinieki var iemācīties kaut ko, kas palīdzēs viņiem pilnveidot profesionālās prasmes.
  • Izglītības iestādes var apmainīties ar materiāliem un izmantot resursus no visas pasaules.
  • Pētnieki var apmainīties ar datiem un attīstīt jaunus sadarbības tīklus.
  • Skolotāji var atrast jaunus veidus, kā palīdzēt skolēniem mācīties.

Materiāli var tikt tulkoti, kombinēti, sadalīti atsevišķi un brīvi izplatīti tālāk, palielinot esošo pieeju un radot jaunus ceļus. Ikviens var piekļūt mācību materiāliem, zinātniskiem rakstiem un mācīšanās kopienām jebkurā laikā. Izglītība ir pieejama, modificējama un bezmaksas.