Atvērtās izglītības nedēļa

Open Education Week jeb Atvērtās izglītības nedēļa tiek atzīmēta katru gadu par godu Atvērtās izglītības kustībai (Open Education Movement). Tās mērķis ir palielināt informētību par atvērtu, visiem pieejamu izglītību un tās ietekmi uz mācīšanu un mācīšanos visā pasaulē. Šajā gadā Atvērtās izglītības nedēļa norisinās no 5. līdz 9. martam.

Atvērtās izglītības nedēļas norisi koordinē Atvērtās izglītības konsorcijs (Open Education Consortium). Konsorcijā apvienojušās izglītības iestādes, organizācijas un individuāli interesenti, kas pievērsušies atvērtās izglītības veicināšanai pasaulē. Aktivitāšu pamatā ir sadarbība, inovācijas, kopēja atvērto izglītības materiālu radīšana un izmantošana. Dalība visos pasākumos un visu resursu izmantošana ir bezmaksas un pieejama ikvienam.