Atvērtie informācijas resursi

Informācija par dažādiem, pētniecībā un studijām noderīgiem atvērtās piekļuves elektroniskajiem resursiem – e-žurnālu un e-grāmatu datubāzēm, institucionālajiem repozitorijiem, kā arī zinātniskajiem informācijas meklētājiem un citiem resursiem ir apkopota un skatāma LU Bibliotēkas tīmekļa vietnes sadaļās "E-resursi no A līdz Z" un "E-resursi nozarēs". Atvērtās piekļuves informācijas resursi atzīmēti ar atslēdziņu zaļā krāsā.