Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

27.oktobrī Latvijas Universitātē notiks praktisks seminārs par pētniecības datu pārvaldību
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
10.10.2017.

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas ietvaros Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, 107.telpā piektdien, 27.oktobrī, plkst. 12.00 organizēs praktisku semināru “Atvērtie pētniecības dati un datu pārvaldība” (Open Research Data and Data Management). Pasākumu no plkst. 12.00 varēs vērot tiešraidē.

Seminārā ar prezentācijām un praktiskiem ieteikumiem par pētniecisko datu pārvaldību piedalīsies Nīderlandes organizācijas “Datu arhivēšanas un tīmekļa pakalpojumi” (Data Archiving and Networked Services – DANS) ekspertes Dr. Marjana Grūtvelde (Marjan Grootveld) un Ellija Dijka (Elly Dijk), kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta projektu vadības nodaļas sistēmanalītiķis Toms Ceļmillers.

Eksperti iepazīstinās ar aktuālām zinātnes attīstības tendencēm pasaulē, pētniecības datu pieejamību un nozīmību zinātnes attīstībā. Tāpat klātesošajiem būs iespēja noskaidrot, kas ir pētniecības datu pārvaldība, tās saistību ar pētniecības procesa ciklu un iespēju dalīties ar pētnieciskiem datiem.

Vienlaikus ikviens interesents varēs iepazīties ar labākiem pētniecības datu pārvaldes piemēriem. Atsevišķus procesus datu pārvaldībā būs iespēja pamēģināt praktiski, tāpēc aicinām ņemt līdzi savu portatīvo datoru.  Klātesošie varēs arī iegūt informāciju par Latvijas Atvērto datu portālu, kurā datu publicētāji ir valsts iestādes vai organizācijas.

DANS ir izveidots Nīderlandē sadarbībā ar Nīderlandes Karaliskās Zinātņu un mākslas akadēmiju (The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) un Nīderlandes Pētniecības organizāciju (The Netherlands Organisation for Scientific Research - NWO). Tā ir viena no lielākajām un pieredzes bagātākajām datu arhivēšanas un pētniecības datu atvērtās pieejas nodrošinātājām Eiropā. Tā veicina ilgstošu piekļuvi digitāliem pētījumu datiem, mudina pētniekus arhivēt un atkārtoti izmantot datus, veicina globālo zinātnisko datu infrastruktūras pastāvīgu attīstību.

Dr. Marjana Grūtvelde (Marjan Grootveld) ir DANS vecākā padomniece datu arhivēšanas un tīkla pakalpojumu jautājumos. Savā profesionālajā darbībā M.Grūtvelde ir pievērsusies zināšanu, informācijas un datu atkārtotas izmantošanas veicināšanai, sākot ar uzņēmumu zināšanu pārvaldības uzlabošanu, mazinot e-pārvaldes birokrātiju, līdz pastāvīgas datu pārvaldības veidošanai akadēmiskajās aprindās. M. Grūtveldei ir pieredze mācību nodarbību organizēšanā, vadīšanā un atbalsta sniegšanā zinātniskiem institūtiem un pētniecības finansētājiem jautājumos, kas saistīti ar datu pārvaldības politiku un praksi. Starptautiskā līmenī eksperte izglīto interesentus datu arhīvu koalīcijasResearch Data Netherlands e-kursā Essentials 4 Data Support.

DANS vecākajai politikas padomniecei Ellijai Dijkai (Elly Dijk) arī ir ievērojama pieredze zinātniskās kopienas izglītošanā par datu pārvaldību. E.Dijka ir nacionālās akadēmiskās pētniecības un sadarbības informācijas sistēmas/portāla (National Academic Research and Collaborations Information System – NARCIS) un Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa izmēģinājumprojekta (EOSCpilot project) koordinatore, kā arī starptautiskās asociācijas “Mūsdienu pētniecības informācijas sistēmas” (Current Research Information Systems – euroCRIS) valdes biedre.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta projektu vadības nodaļas sistēmanalītiķis Toms Ceļmillers ir bijis iesaistīts visu līmeņu atvērto datu jautājumos — sākot no Eiropas Savienības direktīvas pārņemšanas procesiem līdz tehnisku jautājumu risināšanai atvērto datu portāla izstrādes gaitā. Šobrīd T.Ceļmillers strādā pie labas atvērto datu publicēšanas prakses izveides Latvijā.

Seminārs “Atvērtie pētniecības dati un datu pārvaldība” adresēts Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personālam, pētniekiem, doktorantūras studentiem, pētījumu projektu vadītājiem un koordinatoriem, pētniecības politikas veidotajiem un administratoriem, informācijas speciālistiem, bibliotekāriem, datu ekspertiem, datu repozitoriju pārvaldītājiem.

Programma:

11:30 – 12:00 Reģistrēšanās

12:00 – 12:10 Ievads

12:10 – 14:00 Vispārīgs apskats par pētniecības datu pārvaldību atvērtā piekļuvē. FAIR principu pielietošana un datu pārvaldības plānošana

14:00 – 14:30 Kafijas pauze (702.telpā)

14:30 – 15:30 Datu saglabāšana un arhivēšana. Datu repozitoriju izvēle

15:30 – 15:50 Latvijas Atvērto datu portāls       

PIETEIKŠANĀS

TIEŠRAIDE(šeit būs pievienota saite 27.oktobrī plkst.12:00)

 

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

E-pasts: napd@lu.lv

Skype konts komunikācijai seminārā: Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

Tīmekļa vietne: napd.lu.lv