Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Par sabiedrisko zinātni Helsus festivālā

28.11.2017.

Jelgavā notika HELSUS Zināšanu festivāls, kas veltīts cilvēka pašizglītībai dažādās jomās. Festivālā piedalījās arī Nacionālais atvērtās piekļuves dienests (NAPD) ar informācijas stendu par sabiedriskās zinātnes (citizen science) kustību.

NAPD ir atbalsta punkts Latvijā par jautājumiem, kas saistīti ar pētniecisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē un tas ir izveidots, pateicoties Latvijas Universitātes dalībai Eiropas Komisijas projektā OpenAIRE. Ideja piedalīties šajā projektā un veicināt sabiedrības izpratni par atvērtu zinātni radās Latvijas Universitātes Bibliotēkas darbiniekiem. Kopš 2009. gada ir organizētas dažādas aktivitātes, un šogad viena no tām bija dalība Helsus Zināšanu festivālā (20. un 21. maijā), lai veicinātu izpratni un vēlmi piedalīties sabiedriskās zinātnes kustībā, jo pētīt un atklāt var ikkatrs!

Sabiedriskā zinātne ir viens no atvērtās zinātnes konceptiem un tā ir prakse, kuras pamatā pētniecība notiek ar sabiedrības līdzdalību. Sabiedrība zinātniskās izpētes procesā var piedalīties dažādos veidos: kā parādību novērotāji, datu sniedzēji, datu apstrādātāji un analizētāji un kā pētniecības projektu finansētāji. Atkarībā no personīgajām interesēm, laika un tehnoloģiskajām iespējām iedzīvotāji izvēlas, kā iesaistīties pētniecībā: novērot putnus, identificēt galaktikas, kombinēt proteīnu struktūras virtuālā vidē, apkopot secinājumus par sabiedriskās zinātnes tendencēm un rezultātiem u.c. Eiropas Sabiedriskās zinātnes asociācijas (European Citizen Science Association – ECSA) izveidotā darba grupa labās prakses apmaiņai un veiktspējas celšanai ir izstrādājusi 10 sabiedriskās zinātnes principus. Principu versiju latviešu valodā ir izstrādājis Vides risinājumu institūts.

Sabiedriskās zinātnes principi tika arī prezentēti plakātā, kuru NAPD izveidoja speciāli HELSUS festivālam. Festivāla apmeklētāju uzmanību piesaistīja ne tikai plakāta saturs un vizuālā informācija stendā, bet arī tiešais dialogs konsultāciju veidā. Īpašs pārsteigums bija sarūpēts stenda apmeklētājiem, kuri varēja piedalīties izzinošajā spēlē “Gribu izpētīt”. Spēles gaitā interesenti iepazina pētniecības procesu un to, kuros posmos ikviens iedzīvotājs var piedalīties zinātniskā izpētē.

Sabiedriskās zinātnes kustība ir jauna tendence zinātnes un sabiedrības tuvināšanai. Iedzīvotāju vidū ir daudz zinošu cilvēku, kas meklē iespējas dalīties ar savām zināšanām. Viņi ir gatavi veltīt savu laiku zinātniskai izpētei un jauniem atklājumiem. Savukārt, profesionāliem pētniekiem mūsdienu straujajā un informācijas pārbagātajā laikā ir vērtīgi iesaistīt sabiedrību pētniecībā un izmantot iedzīvotāju savāktos datus un novērojumus.

Arī turpmāk NAPD un LU Bibliotēka rīkos aktivitātes par sabiedriskās zinātnes principiem un iespējām. Uz tikšanos kādā no pasākumiem!

 

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv