Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Sācies starptautiskā projekta OpenAIRE ceturtais posms
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
13.03.2018.

2018. gadā sākusies starptautiskā projekta OpenAIRE ceturtā fāze OpenAIRE-Advance. Projekts turpinās pildīt izvirzīto mērķi: atbalstīt un veicināt atvērto piekļuvi zinātniskajiem rezultātiem, kā arī piedalīties atvērtās zinātnes veidošanā Eiropā un ārpus tās.

Latvijas Universitāte ir projekta OpenAIRE reģionālais pārstāvis Latvijā, kas piedalījusies iepriekšējos projektos OpenAIRE, OpenAIREplus, OpenAIRE2020 un turpinās iesākto arī OpenAIRE-Advance ietvaros.

Starptautiskais projekts OpenAIRE-Advance attīstīs tālāk OpenAIRE izvirzītos mērķus, atbalstot atvērto piekļuvi zinātniskām publikācijām un pētījumu datiem Eiropā. OpenAIRE nostiprina sasniegto, uzturot veiksmīgu infrastruktūru, kas sastāv no ieinteresētu cilvēku un stabilu tehnisko pakalpojumu tīkla, un vienlaikus darbojas, lai tā būtu uzticama e-infrastruktūra Eiropas atvērtās zinātnes mākonī (European Open Science Cloud).

Projektā OpenAIRE-Advance ir ieplānots paplašināt nacionālo atvērtās piekļuves dienestu (NOAD) iespējas, lai tie kļūtu par būtisku daļu savas valsts datu infrastruktūrās, virzot un paplašinot atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes ideju un mērķus dažādās valstu programmās.

Eksperti dažādās jomās (atvērtā politika, pētniecības datu pārvaldība, juridiskie aspekti, tekstu un datu atradņu apguve (text and data mining – TDM u.c.)) ir apvienojušies, lai vairotu konsultantu zināšanas un prasmes atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes jautājumos, stiprinātu nacionālos atvērtās piekļuves dienestus ar konsultācijām,  semināriem un mācību materiāliem.

Projekta laikā tiks analizēti zinātniskās komunikācijas elementi, piemēram, atvērtās piekļuves izdevējdarbība un nākošās paaudzes repozitoriji.

Tehniskajā līmenī OpenAIRE-Advance koncentrēsies uz OpenAIRE pakalpojumu darbību un uzturēšanu tehnoloģiju gatavības līmenī – TRL8/9, kā arī būtiski uzlabos piedāvātos OpenAIRE pakalpojumus:

  • optimizēs to veiktspēju un mērogojamību;
  • pilnveidos to funkcionalitāti, pamatojoties uz lietotāju atgriezenisko saiti,
  • pārveidos gala produktus, izmantojot profesionālu mārketinga pieeju ar precīzi definētiem galvenās darbības rādītājiem,
  • apvienos pakalpojumu un produktu klāstu  kopējā e-Infra katalogā, lai paplašinātu to izmantošanu.

Kopā ar COAR, OpenAIRE-Advance palielinās OpenAIRE globālo lomu, paplašinot sadarbību ar ASV, Japānu, Kanādu, kā arī Latīņamerikas un Āfrikas valstīm.

Vairāk par projektu skatīt šeit.

 

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests ir atbalsta punkts pētniekiem, doktorantūras studentiem, zinātnisko projektu vadītājiem, zinātnisko institūciju administratīvajam personālam, zinātnes politikas veidotājiem Latvijā par jautājumiem, kas saistīti ar zinātnisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē. Tas ir izveidots, pateicoties Latvijas Universitātes dalībai Eiropas Komisijas projektā OpenAIRE.

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv