Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Iepazīsti materiālus: semināri “Apvāršņa 2020” un FP7 pētniecības projektu koordinatoriem un pārvaldītājiem
Gita Rozenberga, Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
13.06.2017.

Maija beigās un jūnija sākumā notika trīs tiešsaistes semināri, kuru video ieraksti ir pieejami ikvienam interesentam. Semināru auditorija ir Eiropas Komisijas pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" (Horizon 2020) un 7. pamatprogrammas pētniecības un tehnoloģiju attīstībai (FP7) projektu koordinatori, zinātnes administrācijas pārstāvji, pētnieki un citi interesenti.

OpenAIRE organizēto tiešsaistes semināru jeb vebināru tēmas ir saistītas ar atvērtās piekļuves (open access) politiskām nostādnēm, pētniecības datu pārvaldīšanu un Eiropas Komisijas pilotprojekta “FP7 Post-Grant Open Access Pilot” pagarināšanu līdz 2018.gada februārim.

Kopā notika trīs tiešsaistes semināri, kas tika ierakstīti un ir pieejami video ierakstos ikkatram interesentam, tāpat arī prezentācijas:

“Atvērtā piekļuve publikācijām programmā “Apvārsnis 2020”” (Open Access to Publications in Horizon 2020)

VIDEOIERAKSTS

PREZENTĀCIJA

 “Atvērtie pētniecības dati programmā “Apvārsnis 2020”” (Open Research Data in Horizon 2020)

VIDEOIERAKSTS

PREZENTĀCIJA

 “OpenAIRE “FP7 Post-Grant Gold Open Access Pilot””

VIDEOIERAKSTS

PREZENTĀCIJA