Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL atvērtās piekļuves programmas vadītāja Irīna Kučma.
Starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL atvērtās piekļuves programmas vadītāja Irīna Kučma.

AKTUĀLI! Latvijas Universitātē ar lekciju viesosies starptautiskās organizācijas EIFL atvērtās piekļuves programmas vadītāja Irīna Kučma (TIEŠRAIDE plkst. 12.00)
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
03.10.2016

13. oktobrī vizītē Latvijas Universitātē (LU) ieradīsies Starptautiskās bezpeļņas organizācijas Electronic Information for Libraries (EIFL) (Elektroniskā Informācija Bibliotēkām) atvērtās piekļuves programmas vadītāja Irīna Kučma, kura plkst. 12.00 LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, uzstāsies ar lekciju “Pētniecības dati un atvērtā zinātne Latvijā : izaicinājumi un iespējas”.

Irīna Kučma (Iryna Kuchma) ir starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL atvērtās piekļuves programmas vadītāja. I. Kučma ar savām starptautiskām aktivitātēm ir veicinājusi atvērtās piekļuves politikas veidošanos starptautiskā un atsevišķu valstu līmenī,  tajā skaitā Latvijā, organizējusi neskaitāmus seminārus, piedalījusies konferencēs un semināros ar ziņojumiem par atvērtās piekļuves pētījumu rezultātiem.

I.Kučma savu uzkrāto pieredzi ieguldījusi projektos, strādājot dažādās organizācijās: Starptautiskajā Renesanses fondā (International Renaissance Foundation), starptautiskajā organizācijā “Tēžu un disertāciju digitālo bibliotēku tīkls” (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) (NDLTD), starptautiskā digitālā repozitorija – E-LIS konsultatīvajā padomē, repozitoriju programmatūras DSpace kopienas konsultatīvā grupā (DSpace Community Advisory Team) (DCAT), Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācijā (International Federation of Library Associations and Institutions) (IFLA), un publiskā bibliotēkā eksaktajās zinātnēs PLoS, Atvērtās piekļuves repozitoriju konfederācijā (Confederation of Open Access Repositories) (COAR), Globālajā zinātņu akadēmiju tīklā (The Global network of science academies) (IAP). Par aktīvo darbību Irīna ir saņēmusi Bila un Melindas Geitsu fonda balvu “Piekļuve zināšanām” (ATLA).

Irīnas Kučmas lekcija “Pētniecības dati un atvērtā zinātne Latvijā : izaicinājumi un iespējas” (Research Data Management and Open Science: Challenges and Opportunities for Latvia) notiks angļu valodā 13. oktobrī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā.

Atvērtā zinātne ir jauna pieeja zinātniskajam procesam, kas balstās uz kolektīvu darbu un jauniem zināšanu izplatīšanas veidiem, izmantojot digitālās tehnoloģijas un jaunus sadarbības instrumentus. 2015. gada janvārī Eiropas Komisija uzsāka pilotprojektu „Open Research Data Pilot” (“Atvērto pētniecības datu pilotprojekts”), kura mērķis ir padarīt pēc iespējas pieejamākus pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" (Horizon 2020) projektu pētniecības datus, tajā pašā laikā, aizsargājot konfidenciālus datus. No 2017. gada pilotprojektā minētās prasības kļūs par obligātu nosacījumu visiem “Apvārsnis 2020” dalībniekiem.

Lekcijā tiks sniegts pārskats par atvērtiem pētniecības datiem un atvērto zinātni, pilotprojektu „Open Research Data Pilot”, demonstrēti labās prakses piemēri, kā arī sniegtas atbildes uz jautājumiem: kāpēc dot vai nedot datus atvērtā piekļuvē? kā pētniecības datus varam padarīt: atrodamus, pieejamus, savietojamus, atkārtoti lietojamus? kā tas ietekmēs pētnieku un institūciju darbu Latvijā? kā tie veicinās atvērtās zinātnes attīstību?

Pasākuma gaitā tiks prezentēts Open AIRE izstrādātais ceļvedis un citi palīgrīki atvērto pētniecības datu pārvaldīšanai. Noslēgumā paredzēta diskusija un  pieredzes apmaiņa.

PIETEIKŠANĀS

TIEŠRAIDE

 

Kontaktinformācija:

Gita Rozenberga
OpenAIRE2020-Latvijā projekta vadītājas asistente
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv