Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Zenodo – starptautisku atpazīstamību veicinošs repozitorijs
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
27.10.2016

Ja jūsu institūcijai nav sava repozitorija, tad ievietojiet pētniecības rezultātus Zenodo, kas nodrošinās to izplatīšanu, saglabāšanu un veicinās autoru starptautisku atpazīstamību.

Neskatoties uz to, ka pētniecības rezultātu apmaiņa ir uzlabojusies  zinātnes vēstures gaitā, šodien dalīšanās ar datiem, publicējot zinātniskos rezultātus, joprojām notiek reti. Dati ir pārāk lieli vai sarežģīti, lai tos atrastu tradicionālajā publicēšanās ķēdē. Tas kavē pētniekiem gūt pilnīgu labumu no sabiedriskās pētniecības, rada pētniecības rezultātu dublēšanos un līdzekļu izšķērdēšanu, kurus citādi varētu izmantot tālākiem oriģināliem pētījumiem. Tāpat bieži vien ir ļoti grūti vai pat neiespējami interpretēt datus bez bezmaksas piekļuves koda, kuru izmanto, lai veiktu jebkādu analīzi tam, kas tika publicēts.

Brīva un viegla piekļuve pētniecības rezultātiem, datiem un analīzes kodiem, par ko iestājas atvērtās zinātnes atbalstītāji,  ir ļoti būtiska zinātniskajā procesā. Ja gribam, lai sabiedrība pilnībā gūtu labumu no valsts pētniecības rezultātiem, visai šai informācijai ir jābūt pieejamai ikvienam, jebkur pasaulē un tā ir droši jāuzglabā ilgtermiņa glabātavās - repozitorijos.

Ar EK atbalstu OpenAIRE projekta ietvaros ir izveidots repozitorijs Zenodo, kurš visiem pētniekiem nodrošina pētījumu rezultātu, zinātnisko datu un programmatūru publicēšanu, koplietošanu un ilgtermiņa pārvaldīšanu. Tas dod iespēju zinātnieku aprindām saglabāt savus datus nekomerciālā vidē, lai tie būtu brīvi pieejami sabiedrībai kopumā.

Repozitorijs piedāvā pētniekiem ielādēt jebkura formāta un nozares pētniecības rezultātus (atvērtā, ierobežotā vai slēgtā piekļuvē),  izvietot tos strukturētās vienībās vai izveidot savas institūcijas pētniecisko rezultātu kolekciju, kā arī norādīt pētījumu finansējuma avotu. Pētniecības rezultātiem repozitorijs piešķir unikālu identifikatoru – DOI (Digital Object Identifiers), nodrošina ilglaicīgu saglabāšanu. Tas ir integrēts ar datņu saglabāšanas un apmaiņas pakalpojumu DropBox.

Zenodo repozitoriju pašlaik izmanto 776 zinātnieku pasaulē. Latvijas pētnieki pagaidām tajā ir pārstāvēti minimāli.

Gūsti starptautisku atpazīstamību, ielādējot savus pētniecības rezultātus Zenodo!

 

Papildus informācija:

Ieskats „Introducing Zenodo!”

Prezentācija „Zenodo. Research. Shared”