Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Pētniekus aicina piedalīties konferencē „Digitālās infrastruktūras pētniecībai”
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
12.06.2018.

Eiropas vadošās e-vides infrastruktūru organizācijas aicina pētniekus, ideju attīstītājus un pakalpojumu nodrošinātājus piedalīties konferencē „Digitālās infrastruktūras pētniecībai”, kas no 9. līdz 11. oktobrim norisināsies Lisabonā, Portugālē. Anotācijas var iesniegt līdz 29. jūnijam.

Trešā konference „Digitālās infrastruktūras pētniecībai” (Digital Infrastructures for Research  - DI4R) norisināsies Lisabonā, Portugālē, ISCTE Lisabonas Universitātes institūtā (ISCTE University Institute of Lisbon) 2018. gadā no 9. līdz 11. oktobrim.  DI4R 2018 konference tiek rīkota, sadarbojoties vairākiem pētniecības infrastruktūru projektiem un organizācjām:  EOSC-hub (Services for European Open Science Cloud), akadēmiskais tīkls GÉANT (Gigabit European Academic Network), OpenAIRE un PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

DI4R 2018 iepazīstinās ar politikas virzieniem, procesiem, paraugpraksi, datiem un pakalpojumiem, kas vajadzīgi pētniecības procesa atbalstam, lai tādējādi veicinātu zinātnes atziņas, izmantojot atvērto zinātni. Pētnieki, novatori, datu ražotāji, zinātnisko jomu eksperti, bibliotekāri, datu zinātnes praktiķi, pakalpojumu sniedzēji, projektu vadītāji, politikas veidotāji un finansētāji ir aicināti izteikt savu viedokli DI4R 2018 konferencē.

Konferences ziņojumos atzinīgi tiks novērtēta informācija par prasībām, risinājumiem, paraugpraksi, veiksmes stāsti un notiekošās izmaiņas tādās aktuālajās jomās kā:

  • datu apmaiņa starp jomām;
  • atvērtā zinātne un prakse; 
  • skaitļošanas un virtuālās izpētes vide;
  • drošība, uzticēšanās un identitāte;
  • EOSC un / vai EDI digitālās infrastruktūras;
  • biznesa modeļi, ilgtspējība un politika;
  • inovācijas atvērtā zinātnē ar MVU un rūpniecībai.

Šobrīd DI4R 2018 ir atklāta reģistrēšanās dalībai konferencē un dalībnieku ziņojumu anotāciju iesniegšana. Vairāk informācijas un reģistrēšanās dalībai konferencē: https://www.digitalinfrastructures.eu/

 

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv