Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Publiskots ziņojums par Eiropas Komisijas ieteikumu īstenošanu attiecībā uz atvērto piekļuvi
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
30.08.2018.

Eiropas Komisijas (EK) ziņojumā apkopota dalībvalstu sagatavotā informācija par progresu, īstenojot 2012. gada ieteikumus par atvērto piekļuvi un zinātniskās informācijas ilgtermiņa saglabāšanu.

Balstoties uz 2017.gada pirmajā pusē veikto aptauju par 2014-2016 gadu, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis novērtējušas EK ieteikumus, kā vērtīgu un ietekmīgu instrumentu, lai popularizētu atvērtās piekļuves politiku un zinātniskās informācijas ilgtermiņa saglabāšanu Eiropas un nacionālā līmenī.

Lielākajā daļā valstu, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, situācija ir uzlabojusies, jo tās ir pieņēmušas, īstenojušas vai šobrīd diskutē par atvērtās piekļuves politiku publikācijām nacionālā līmenī. Arvien aktuālāka kļūst pētniecības datu politikas veidošana ES dalībvalstīs, pētniecības finansētājiem un institūcijām. Nozīmīgs progress saskatāms, runājot par zinātniskās informācijas ilgtermiņa saglabāšanu un e-infrastruktūras nodrošināto atbalstu tās piekļuvei, atbilstošām politikām un stratēģijām nacionālā un institucionālā līmenī. Vienlaikus daudzas valstis iesaistījušās ES finansētajās iniciatīvās par sadarbību un kopējiem standartiem.

Vienlaikus uzsvērts, ka turpmāk lielāks darbs jāiegulda jomās, kas saistītas ar pētījumu un pētnieku autortiesību jautājumiem, prasmēm un atlīdzībai, atvērtās piekļuves pārraudzību un saglabāšanu. Tāpat nepieciešama lielāka koordinācija, lai nodrošinātu politisko nostādņu un prakšu saskaņošanu.

Plašāk ar ziņojumu var iepazīties šeit

Ziņojuma pilnā versija pieejama šeit

 

Papildus informācija:

Eiropas Komisijas ieteikumi par  piekļuvi  zinātniskajai  informācijai  un  tās  saglabāšanu, 2018.  gada  25. aprīlis

European Commission recommendation on access to and preservation of scientific information  (Eiropas Komisijas ieteikumi par  piekļuvi  zinātniskajai  informācijai  un  tās  saglabāšanu, 2012. gada 17. jūlijs)