Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

OpenAIRE vadlīnijas zinātniskā satura nodrošinātājiem
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
17.09.2018.

OpenAIRE projekta rezultātā izstrādātas piecas vadlīnijas, kas atvieglo darbu zinātniskā satura nodrošinātājiem.

Zinātnisko pētījumu rezultātu aprakstiem, citēšanai un indeksācijai nepieciešams izmantot standartizētu pieeju. Izstrādātas vadlīnijas palīdz nodrošināt, lai zinātniskie rezultāti būtu atrodami un pieejami ārpus attiecīgās infrastruktūras robežām un garantē, ka dalīšanās ar pētījumiem un to atkal izmantošana, notiek saprotamā un uzticamā veidā. OpenAIRE Vadlīnijas atļauj  Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa (European Open Science Cloud – EOSC) satura nodrošinātājiem eksponēt metadatus par saviem pētniecības rezultātiem vienotā, plaši pieņemtā formātā. 

OpenAIRE vadlīnijas satura nodrošinātājiem palīdz aprakstīt un eksponēt dažādu tipu pētniecības artefaktus, nodrošinot pamata metadatus, vārdnīcas, protokolus un daloties ar labo praksi bibliotēku jomā, kā arī aptverot jaunākās tendences pētījumu infrastruktūru attīstībā.

OpenAIRE piedāvā zinātniskā satura nodrošinātājiem piecas vadlīnijas, aptverot dažādus pētniecības rezultātus:

Plašāk lasīt šeit.