Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! Eiropas Komisijas prasības pētniecības datu pārvaldībā
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
23.02.2017

Eiropas Komisijas viens no mērķiem, veicinot atvērto zinātni (Open Science), ir pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" (Horizon 2020) pētniecības datu deponēšana digitālos repozitorijos.

Sākot ar 2017. gadu visiem “Apvārsnis 2020” projektiem atvērti pētnieciskie dati ir obligāta prasība. Lai to īstenotu, ir nepieciešams pētījumu projektiem izveidot datu pārvaldības plānus (Data Management Plan (DMP)). Pamatprincipi, kas jāievēro, ir datus dot atvērtā piekļuvē un saglabāt ilgtspējīgā veidā. Vairāk par prasībām un ieteikumiem, kā arī OpenAIRE pakalpojumiem un mācību materiāliem pētniecības datu pārvaldībā var izlasīt jaunākajā OpenAIRE biļetenā.