Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

OpenAIRE pārtop organizācijā
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
15.11.2018.

Kopš 2018. gada oktobra beigām OpenAIRE turpmāk darbosies kā bezpeļņas sabiedrība – OpenAIRE A.M.K.E. Tā nodibināta, lai nodrošinātu pamatu Eiropas politikas nostādņu īstenošanai atvērtās zinātnes kontakstā kā arī zinātniskās komunikācijas infrastruktūras atvērtības veicināšanai.

OpenAIRE A.M.K.E. mērķis ir kļūt par starpvalstu koordinācijas punktu atvērtās zinātnes jautājumos Eiropā. Lai izkoptu patiešām atvērtu un līdzdalības pieeju, OpenAIRE A.M.K.E. aicina citas organizācijas pievienoties sākot ar 2019. gadu. Organizāciju pārstāvji var pieteikt savas zināšanas viņu nacionālajā vai tematiskajā kontekstā šādās jomās:

  1. Atbalsts pētniecības reproducējamībai ar tehniskiem pakalpojumiem
  2. Atvērtās zinātnes politisko nostādņu saskaņošana
  3. Atbalsts un mācības atvērtās zinātnes jomā

Ir sagaidāms, ka organizācijas biedri aktīvi darbosies, veidojot atvērtu zinātniskās komunikācijas infrastruktūru Eiropā, un daloties kolektīvajā atvērtās zinātnes pieredzē. Šajā jaunajā vidē plānots turpināt un stiprināt centienus Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa (European Open Science Cloud – EOSC) attīstīšanā, iesaistot visas ES un saistītās biedru valstis, saskaņojot un ieviešot atvērtās zinātnes principus pētniecības praksē, kā arī informējot ārpus OpenAIRE projekta esošās organizācijas.

Plašāk lasīt OpenAIRE portālā.

 

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv