Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Eiropas atvērtās zinātnes mākonis: OpenAIRE pienesums EOSC īstenošanā
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
20.12.2018.

Eiropas atvērtās zinātnes mākonis (EOSC)* tika atklāts šī gada 23. novembrī Austrijā. Inaugurācija iezīmēja Eiropas Savienības ieilgušā konsultāciju un ieinteresēto pušu savstarpējo sarunu procesa noslēgumu.

Pasākuma laikā tika prezentēta EOSC tīmekļa vietne, kas ir pirmais solis uz EOSC īstenošanu, pielietojot praksē Eiropas Komisijas vīziju par Eiropu – atvērtu inovācijām, zinātnei un pasaulei. Tā nodrošina konverģenci sadrumstalotajai pētniecības ekosistēmai, veicina un kontrolē FAIR** principu izmantošanu darbā ar datiem.

Radītā tīmekļa vietne ir universāls piekļuves punkts dažādiem pakalpojumiem, datiem un resursiem, kas nepieciešami pētniekiem, lai īstenotu zinātni atvērtās sadarbības un efektīvas ekonomikas ceļā, sniedzot ieguvumu sabiedrībai kopumā.

OpenAIRE darbojas kā EOSC veicinošs pīlārs, sekmējot FAIR datu un datu pārvaldības kultūru, attīstot prasmes, kas nepieciešamas, lai pilnībā izmantotu EOSC potenciālu, un nostiprinot valstu nacionālo atvērtās piekļuves dienestu iespējas atbalstīt pāreju uz jaunu pētījumu paradigmu Eiropā. EOSC tīmekļa vietnē ar eInfraCentral kataloga tehnisko atbalstu būs pieejami OpenAIRE pakalpojumi (informācijas paneļi, izmantošanas statistikas dati, vadlīnijas u.c.) lielākam pētniecības institūciju un patērētājgrupu skaitam.

EOSC tīmeklis ir izveidots un attīstīts vairāku projektu (eInfraCentral, EOSC-hub, EOSCpilot un OpenAIRE-Advance) sadarbības rezultātā ar Eiropas Komisijas pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 un Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Plašāk par Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa tīmekļa atklāšanu lasiet šeit.

 

*European Open Science Cloud – EOSC (angļu val.)

**FAIR dati -  atrodami, pieejami, savietojami, atkārtoti izmantojami

 

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv