Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Noslēgusies Baltijas universitāšu bibliotēku speciālistu tikšanās
Marika Kupče, LU Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un attīstības departamets
26.05.2017

Latvijas Universitātē (LU) no 25. līdz 26. maijam norisinājās LU Bibliotēkas organizētā Baltijas universitāšu bibliotēku speciālistu tikšanās “Atvērta zinātne, atvērta universitāte un atvērts prāts” (“Open Science, Open University and Open Mind”).

Divu dienu tikšanās mērķis bija veicināt starptautisku Baltijas universitāšu bibliotēku speciālistu sadarbību un zināšanu un pieredzes apmaiņu par atvērto zinātni un atvērto universitāti.

Atklājot tikšanos LU Administrācijas vadītāja p.i. Ansis Grantiņš uzsvēra, ka “Universitātei vajadzīga atvērtā izglītība un atvērtā pētniecība, jo tās paver jaunas iespējas attīstībai visai augstskolai kopumā un katram indivīdam. Tikai izglītoti un kritiski domājoši universitātes pārstāvji var ienest jaunas idejas, vērtīgus risinājumus un nepieļaut negāciju izplatīšanos sabiedrībā. Vienlaikus neatsverama ir Bibliotēku nozīme, kā arī to spēja attīstīties un transformēties līdzi laikam un universitātēm.”

Latvijas Debašu asociācijas “QUO tu domā?” valdes pārstāvis Mārtiņš Vaivars iepazīstināja klātesošos ar argumentācijas un kritiskās domāšanas pamatprincipiem. Tāpat divu dienu laikā pārstāvji no LU departamentiem, LU Bibliotēkas, Viļņas un Tartu universitāšu bibliotēkām informēja par dažādiem ar atvērto zinātni un atvērto universitāti saistītiem tematiem - Baltijas kampusa projekta norisi, raugoties no atvērtas universitātes skatu punkta, atvērtu izglītību studiju procesā, atvērto zinātni, atvērtiem pētniecības datu pakalpojumiem, atvērto e-kursu “Atvērtā zinātne”, atvērtiem tiešsaistes mācību kursiem (MOOC), publicēšanās tiesībām tīmeklī.

Dalībniekiem bija iespēja noklausīties ne tikai lekcijas, piedalīties darba sesijās, bet arī kultūras pasākumos, kas kolēģus no Lietuvas un Igaunijas tuvāk iepazīstināja ar LU Dabaszinātņu centru un Dabaszinātņu bibliotēku, kā arī ar Mākslas muzeju “Rīgas Birža” un tajā esošajām ekspozīcijām.