Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

OpenAIRE Ģenerālā asambleja: jaunākās tendences atvērtās piekļuves jautājumos

14.02.2019.

OpenAIRE Ģenerālā asambleja pulcēja visus Eiropas atvērtās piekļuves veicināšanas projektā iesaistītos - 34 dalībvalstu nacionālo atvērtās piekļuves dienestu (National Open Access Desk - NOAD) kolēģus, projekta vadošās darba grupas un ar OpenAIRE saistīto citu projektu pārstāvjus, lai atskatītos uz 2018. gadā paveikto un apspriestu darbības akcentus 2019. gadā.

Iepriekšējais gads OpenAIRE ir īpašs, tā kā gada nogalē OpeAIRE no projekta tapa par organizāciju. Šobrīd visas projekta dalībvalstis ir aicinātas sakārtot jurisdiskās prasības, lai kļūtu par organizācijas partneri ar mērķi piedalīties pētniecības reproducējamības attīstīšanā, atvērtās zinātnes politisko nostādņu saskaņošanā, kā arī zināšanu un prasmju veicināšanā atvērtās zinātnes jomā.

Tāpat OpenAIRE ir jauna mājaslapa, kurā informācija vēļ joprojām tiek atjaunota. Tajā ir publiskoti visi OpenAIRE radītie pakalpojumi pētniekiem un atvērtās piekļuves entuziastiem, kā arī pieejama regulāri atjaunota informācija par atvērtās piekļuves procesu attīstību. Šobrīd beta versijā darbība tiek pārbaudīta vairākiem jauniem servisiem. Ir izpildīta Eiropas Komisijas prasība un izveidots visu OpenAIRE pakalpojumu katalogs, kurā šobrīd ir 16 sadaļas - ērti pieejamas vienuviet. Ģenerālajā asamblejā tika uzsvērts, ka šī vietne ir unikāla, jo satur visu informāciju par atvērto darbību Eiropā, kas aktuāla visu valstu vadībai. Tāpat ir aktualizēta virkne OpenAIRE radīto pakalpojumu vadlīniju, kas pieejamas portālā.

Ģenerālajā asamblejā tika izrunāta virkne ar projekta finansēm un attīstību saistītu jautājumu, tostarp šobrīd aktuālais EOSC (European Open Science Cloud) - Eiropas atvērtās zinātnes mākonis, kas savu darbību sācis 2018. gada 23. novembrī, kad oficiāli atklāts pasākumā Vīnē, Austrijā. EOSC deklarācija paredz šīs Eiropas zinātnes infrastruktūras ieviešanas politiku. EOSC-Hub ir atvērtās zinātnes pakalpojumu projekts, kas plānots kā paliekoša vērtība atvērtās zinātnes īstenošanā. Šobrīd norit aktīvs darbs pie EOSC portāla sakārtošanas, vairāk par EOSC portālu lasiet šeit. OpenAIRE izpilddirektore Natalia Manola ziņo par OpenAIRE un EOSC parakstīto vienošanos darbam pie portāla.  EOSC tiek būvēts uz jau esošām zinātnisko tīklu infrastruktūrām, tostarp iekļaujot OpenAIRE. Arī eInfraCentral kalalogu ir plānots agregēt EOSC. Drīzumā Eiropas Komisijā plānota diskusija par EOSC izmaksām. Paredzēts, ka tas piederēs iesaistītajām dalībvalstīm, tātad tās būs atbildīgas par uzturēšanas izmaksām.

Projekts nevar iztikt bez dalībvalstu nacionālajiem atvērtās piekļuves dienestiem darbības īstenošanas. OpenAIRE vadība sniedza atskatu uz 2018. gadā visās dalībvalstīs īstenoto atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes pasākumu daudzumu un dalībvalstīs attīstītās atvērtās zinātnes izpratnes tendencēm skaitļos. Kopumā vērojama izteikta pētnieku interese par iesaisti šajos procesos, taču  nacionālajiem atvērtās piekļuves dienestiem daudz jāstrādā, lai vienkāršoti skaidrotu OpenAIRE sniegto pakalpojumu jēgu, tā kā informācijas plūsma ir arvien pieaugoša.

Ģenerālajā asamblejā kolēģi no dalībvalstīm izmantoja iespējas dalīties ar labo praksi savā valstī, tāpat aktualizēja neskaidros jautājumus un meklēja domubiedrus risinājumu meklēšanā.

Šī gada Ģenerālā asambleja tika rīkota Debrecenas Universitātē, Ungārijā. Universitātē studē ap 26 000 studentu, tai ir 7 universitātes pilsētiņas. Šeit darbojas Universitātes un Nacionālā Bibliotēka, kurā ir spēcīgs Ungārijas nacionālais  atvērtās piekļuves dienests un pētniecības atbalsta centrs.

Noslēgumā OpenAIRE izpilddirektores N.Manolas citāts, kas diezgan precīzi un kodolīgi atspoguļo šobrīd OpenAIRE organizācijas attīstībā notiekošo un izkristalizējot tendences atvērtās zinātnes kontekstā:  “Tas ir ceļš, kas mums jāveic kopā, ne vien tāpēc, ka tas ir patīkams, bet vairāk par visu - ļoti nepieciešams.”

Plašāka informācija par projektu OpenAIRE un Latvijas dalību tajā pieejama Latvijas nacionālā atvērtās piekļuves dienesta mājaslapā un OpenAIRE .

Sazinieties ar mums:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance-Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: gita.rozenberga@lu.lv