Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Zinātnisko publicēšanos un komunikāciju Eiropā balstīs uz izvērtēšanu
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
14.03.2019.

Publicēts Eiropas Komisijas atbildīgā direktorāta par pētniecību un inovācijām ziņojums par zinātniskās publicēšanās un komunikācijas nākotnes vīzijām.

Šī gada janvārī Eiropas Komisijas ekspertu grupa pētniecības un inovāciju jomāpublicējusi apjomīgu ziņojumu par to, kādas ir nākotnes vīzijas un perspektīvas zinātniskās pētniecības un komunikācijas jomā. Ziņojumā pieejams daudzpusīgs šībrīža situācijas skaidrojums ar pozitīvo un negatīvo iemeslu un reāliju analīzi. Tajā aptverta pētnieku, pētniecības institūciju, finansētāju un pētnieciskās politikas veidotāju loma, tāpat – izdevēju un citu pakalpojumu sniedzēju loma, kā arī sabiedrība kopumā. Ziņojumā sniegti ieteikumi visām iesaistītajām grupām. Uzsvērts, ka pētniekiem un to nepieciešamībām pētniecības gaitā ir jānodrošina galvenā loma nākotnes zinātniskajā komunikācijas shēmā, ņemot vērā, ka pētnieku radītā izpratne un zināšanas jāuztver kā publiski pieejami ieguvumi. Šībrīža attīstība, primāri tehnoloģiju jomā, ir rezultējusies ar  iesaistīto dalībnieku skaita palielināšanos zinātniskajā apritē un dažos gadījumos ar tradicionālo lomu pārdali. Ziņojumā uzsvērts, ka pētniecības izvērtēšana varētu būt pamats zinātniskās komunikācijas veidošanā un uzturēšanā, tādējādi ietekmējot visus iesaistītos. Pētniekiem, to komūnām un organizācijām, kā arī finansētājiem tā ir iespēja uzlabot esošo zinātniskās komunikācijas shēmu un publicēšanās sistēmu: nepieciešams sākt ar izmaiņu ieviešanu pētniecības izvērtēšanas sistēmā. Šeit būtiska ir sadarbība starp visiem iesaistītajiem ceļā uz pozitīvu iznākumu un iespēju pievienot inovatīvu zinātnisku komunikācijas un publicēšanas sistēmu.

Ziņojums par zinātniskās publicēšanās un komunikācijas nākotnes perspektīvām angļu valodā  pieejams šeit.

 

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv