Politika

Atvērtās piekļuves mērķis ir uzlabot un veicināt zināšanu izplatību, līdz ar to palielinot zinātnisko atklājumu efektivitāti un ieguldīto investīciju atdevi.  

Viena no atvērtās piekļuves galvenajām nostādnēm ir - sabiedrības finansētas pētniecības rezultātiem jābūt brīvi pieejamiem visiem sabiedrības locekļiem. Zinātnes pētījumu finansētāju, akadēmisko un zinātnisko institūciju vidū arvien vairāk tiek akceptēts viedoklis, ka veikt pētniecisko darbu ir tikai puse no uzdevuma - svarīgi ir, lai tā rezultāti būtu visiem pieejami, arvien vairāk tiek uzsvērta prasība pētījumu rezultātus publicēt brīvpieejā tiešsaistē.