FAQ

Ko nozīmē jēdziens "atvērtā piekļuve" (open access)?

  • Atvērtā piekļuve (open access) ir brīva, pastāvīga, informācijas resursa pilnteksta tiešsaistes pieeja bez finanšu, tiesiskiem un tehniskiem šķēršļiem ar tiesībām lasīt, lejupielādēt, kopēt, saglabāt, drukāt, dalīties, ievērojot autortiesības, citējot darba autoru un saglabājot darba integritāti.
  • Atvērtā piekļuve (Open Access) ir kustība jeb iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt bezmaksas brīvpieeju elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē.

Ko nozīmē jēdziens "atvērtā zinātne" (open science)?

Atvērtā zinātne (Open Science) ir kustība, kuras mērķis ir padarīt brīvi pieejamus zinātniskos pētījumus, datus un to izplatīšanas iespējas visiem zinātniskās sabiedrības līmeņiem - gan profesionāļiem, gan amatieriem.

Kāpēc zinātnieki ir ieinteresēti informācijas resursu atvērtā piekļuvē?

  • Par sabiedrības līdzekļiem (gan projektu, gan valsts) finansētu pētījumu rezultātiem jābūt pieejamiem sabiedrībai bez maksas un citiem ierobežojošiem faktoriem.
  • Sabiedrībā tiek uzskatīts, ka informācija un zināšanas ir sabiedrības veidots kopīgs labums, uz kuru tiesības ir ik katram.
  • Jaunākās informācijas tehnoloģijas ir sniedz jaunas publicēšanās iespējās - pētījumu rezultātu izplatīšana kļūst ērtlāka, plašāka, ātrāka un bieži lētāka.

Kāpēc autoriem ir vērtīgi publiskot publikāciju atvērtā piekļuvē?

  • Lielākā daļa zinātnisku rakstu autori ir ieinteresēti, lai ar publikāciju iepazītos pēc iespējas plašāks lasītāju loks. Atvērtā piekļuve to sniedz.
  • Lielākā daļa zinātnisku rakstu autoru ir ieinteresēti, lai viņu pētījums sasniegtu pēc iespējas lielāku ietekmi pārstāvētajā zinātnes nozarē. Atvērtā piekļuve veicina citējumu palielināšanos.
  • Atvērtas piekļuves publikācijas ceļ autora pārstāvētās zinātniskās iestādes atpazīstamību, kā rezultātā paveras lielākas iespējas sadarbības projektiem, finansu piesaisti interesējošās nozares attīstīšanai utt.

Kā publiskot publikāciju atvērtā piekļuvē?

Pastāv vairāki varianti kā publiskot pētījumu rezultātus atvērtā piekļuvē: pētījumam atbilstošs Open Access žurnāls, pētījumam atbilstošs jebkurš cits žurnāls, vienojoties ar izdevēju par tiesībām rakstu dot atvērtā piekļuvē, institucionālie un nozaru repozitoriji, kā arī ievietošana personīgās tīmekļa vietnēs, diskusiju forumos, blogos  u.c. Lasīt vairāk sadaļā "Izdevējdarbība".

Vai atvērtā piekļuve nozīmē, ka uz publikāciju neattiecas autortiesības?

Izvēloties publicēties atvērtā piekļuvē nenozīmē, ka uz publikāciju neattiecas autortiesības.

Vai atvērtas piekļuves publikācijas un žurnāli netiek recenzēti?

Nē. Žurnālu tirgus vai piekļuves politika nenosaka to recenzēšanas nosacījumus. Lielākajai daļai zinātnisko žurnālu, gan atvērtās piekļuves, gan kontrolētās piekļuves, tiek veikts recenzēšanas process.

Vai atvērtās piekļuves žurnāli tiek radīti bez maksas?

Nē. Atvērtās piekļuves žurnāli un publikācijas netiek veidoti bez maksas. Atvērtās piekļuves atbalstītāji neuzskata, ka pētījumu rezultātu dokumentēšanai un piekļuves izveidei jābūt bez maksas, taču pieņem un uzsver, ka pētniecībai jābūt pieejamai lasītājiem bez šķēršļiem. Tāpēc izmaksas, kas nepieciešamas, lai publikāciju radītu, rediģētu, publicētu, izplatītu nepieciešams segt izmantojot citus uzņēmējdarbības un apmaksas modeļus. Piemēram, finanses tiek paredzētas pētījuma projekta budžetā, pētniecības un akadēmiskās iestādes izmanto izdevēju sagatavotus atvērtās piekļuves publicēšanās piedāvājumus utt.

Vai tā ir taisnība, ka atvērtā piekļuve var kaitēt zinātnes sabiedrībai?

Nē. Straujā interneta attīstība nosaka esošo situāciju informācijas izplatīšanā. Tas ir neizbēgami, ka visiem izdevējiem būs jāpielāgo uzņēmējdarbības modeļi esošajai situācijai un jārealizē interneta pieslēguma dotās iespējas. Visiem zinātnes un akadēmiskās kopienas locekļiem - autoriem, lasītājiem, izdevējiem, bibliotekāriem, akadēmisko iestāžu administratoriem nepieciešams sadarboties, lai izveidotu labākos zinātnes publicēšanās un piekļuves modeļus digitālajā laikmetā.

Vai atvērtās piekļuves žurnāliem ir zemāki ietekmes faktori?

Nē. Atvērtās piekļuves žurnāli ar augstu ietekmes faktoru ir pieejami plašā nozaru aptvērumā.

Kas ir atvērtās piekļuves (open access) politika?

Akadēmiskās un pētnieciskās iestādes veido atvērtās piekļuves politiskās nostādnes, lai veicinātu zinātnisko un akadēmisko rezultātu un sasniegumu pieejamību pētniekiem, pedagogiem, politiķiem un citiem interesentiem visā pasaulē.

Kas ir OpenAIRE?

  • OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) ir Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas laikā aizsākts projekts, kura galvenais mērķis ir atbalstīt un veicināt atvērtu piekļuvi zinātniskajiem informācijas resursiem Eiropas akadēmiskajā un zinātniskajā vidē. 2015.gadā ir sākusies projekta trešā kārta OpenAIRE2020.
  • OpenAIRE ir platforma Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas Apvārsnis 2020 nostādņu realizācijai. Lasīt vairāk sadaļā "OpenAIRE"