• Atvērtā piekļuve (open access) ir brīva, pastāvīga, informācijas resursa pilnteksta tiešsaistes pieeja bez finanšu, tiesiskiem un tehniskiem šķēršļiem ar tiesībām lasīt, lejupielādēt, kopēt, saglabāt, drukāt, dalīties, ievērojot autortiesības, citējot darba autoru un saglabājot darba integritāti.
  • Atvērtā piekļuve (Open Access) ir kustība jeb iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt bezmaksas brīvpieeju elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē.

Atvērtā zinātne (Open Science) ir kustība, kuras mērķis ir padarīt brīvi pieejamus zinātniskos pētījumus, datus un to izplatīšanas iespējas visiem zinātniskās sabiedrības līmeņiem - gan profesionāļiem, gan amatieriem.

  • Par sabiedrības līdzekļiem (gan projektu, gan valsts) finansētu pētījumu rezultātiem jābūt pieejamiem sabiedrībai bez maksas un citiem ierobežojošiem faktoriem.
  • Sabiedrībā tiek uzskatīts, ka informācija un zināšanas ir sabiedrības veidots kopīgs labums, uz kuru tiesības ir ik katram.
  • Jaunākās informācijas tehnoloģijas ir sniedz jaunas publicēšanās iespējās - pētījumu rezultātu izplatīšana kļūst ērtlāka, plašāka, ātrāka un bieži lētāka.
  • Lielākā daļa zinātnisku rakstu autori ir ieinteresēti, lai ar publikāciju iepazītos pēc iespējas plašāks lasītāju loks. Atvērtā piekļuve to sniedz.
  • Lielākā daļa zinātnisku rakstu autoru ir ieinteresēti, lai viņu pētījums sasniegtu pēc iespējas lielāku ietekmi pārstāvētajā zinātnes nozarē. Atvērtā piekļuve veicina citējumu palielināšanos.
  • Atvērtas piekļuves publikācijas ceļ autora pārstāvētās zinātniskās iestādes atpazīstamību, kā rezultātā paveras lielākas iespējas sadarbības projektiem, finansu piesaisti interesējošās nozares attīstīšanai utt.

Pastāv vairāki varianti kā publiskot pētījumu rezultātus atvērtā piekļuvē: pētījumam atbilstošs Open Access žurnāls, pētījumam atbilstošs jebkurš cits žurnāls, vienojoties ar izdevēju par tiesībām rakstu dot atvērtā piekļuvē, institucionālie un nozaru repozitoriji, kā arī ievietošana personīgās tīmekļa vietnēs, diskusiju forumos, blogos  u.c. Lasīt vairāk sadaļā "Izdevējdarbība".

Izvēloties publicēties atvērtā piekļuvē nenozīmē, ka uz publikāciju neattiecas autortiesības.

Nē. Žurnālu tirgus vai piekļuves politika nenosaka to recenzēšanas nosacījumus. Lielākajai daļai zinātnisko žurnālu, gan atvērtās piekļuves, gan kontrolētās piekļuves, tiek veikts recenzēšanas process.

Nē. Atvērtās piekļuves žurnāli un publikācijas netiek veidoti bez maksas. Atvērtās piekļuves atbalstītāji neuzskata, ka pētījumu rezultātu dokumentēšanai un piekļuves izveidei jābūt bez maksas, taču pieņem un uzsver, ka pētniecībai jābūt pieejamai lasītājiem bez šķēršļiem. Tāpēc izmaksas, kas nepieciešamas, lai publikāciju radītu, rediģētu, publicētu, izplatītu nepieciešams segt izmantojot citus uzņēmējdarbības un apmaksas modeļus. Piemēram, finanses tiek paredzētas pētījuma projekta budžetā, pētniecības un akadēmiskās iestādes izmanto izdevēju sagatavotus atvērtās piekļuves publicēšanās piedāvājumus utt.

Nē. Straujā interneta attīstība nosaka esošo situāciju informācijas izplatīšanā. Tas ir neizbēgami, ka visiem izdevējiem būs jāpielāgo uzņēmējdarbības modeļi esošajai situācijai un jārealizē interneta pieslēguma dotās iespējas. Visiem zinātnes un akadēmiskās kopienas locekļiem - autoriem, lasītājiem, izdevējiem, bibliotekāriem, akadēmisko iestāžu administratoriem nepieciešams sadarboties, lai izveidotu labākos zinātnes publicēšanās un piekļuves modeļus digitālajā laikmetā.

Nē. Atvērtās piekļuves žurnāli ar augstu ietekmes faktoru ir pieejami plašā nozaru aptvērumā.

Akadēmiskās un pētnieciskās iestādes veido atvērtās piekļuves politiskās nostādnes, lai veicinātu zinātnisko un akadēmisko rezultātu un sasniegumu pieejamību pētniekiem, pedagogiem, politiķiem un citiem interesentiem visā pasaulē.

  • OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) ir Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas laikā aizsākts projekts, kura galvenais mērķis ir atbalstīt un veicināt atvērtu piekļuvi zinātniskajiem informācijas resursiem Eiropas akadēmiskajā un zinātniskajā vidē. 2015.gadā ir sākusies projekta trešā kārta OpenAIRE2020.
  • OpenAIRE ir platforma Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas Apvārsnis 2020 nostādņu realizācijai. Lasīt vairāk sadaļā "OpenAIRE"