Jaunumi

OpenAIRE aicina uz otro tiešsaistes mācību nometni par atvērto zinātni

Pavisam drīz svinēs Starptautisko atvērtās piekļuves nedēļu 2022

LU Bibliotēka aicina uz tīmekļsemināru par pētnieku un iedzīvotāju sadarbību pētniecībā un atvērtās zinātnes projektos

Zinātnieku nakts apmeklētāji izrāda lielu interesi par LU Bibliotēkas spēli “Gribu izpētīt”

LU Bibliotēkā notika pasākums Baltijas valstu augstskolām par atvērtās un sabiedriskās zinātnes iespējām

Piedalies pētījumā par sadarbību zinātnē

Pētniecības datu alianse aicina pieteikties grantiem

Pieejams tīmekļsemināra “Iedzīvotāju iesaiste atvērtā zinātnē: lomas, līmeņi un iespējas” videoieraksts un prezentācijas

LU pētnieks Māris Kūlis par amatierzinātni