Kas ir atvērtā izglītība?

Atvērtā izglītība ietver resursus, instrumentus un praksi, izmantojot atvērtās dalīšanās modeli, tā uzlabojot izglītības pieejamību un efektivitāti. Atvērtā izglītība apvieno zināšanu pārneses un radīšanas tradīcijas ar 21. gadsimta tehnoloģijām, lai tādējādi radītu plašu pieeju brīvi pieejamiem izglītības resursiem. Atvērtās izglītības ideja nav jauna. Apmaiņa un dalīšanās ir pats izglītības pamats: izglītība ir zināšanu pārnese, kā rezultāta var tikt radītas jaunas zināšanas, prasmes, idejas un izpratne.

Izmantojot interneta starpniecību, cilvēkiem visā pasaulē tiek nodrošināta iespēja piekļūt zināšanām, sazināties un sadarboties. "Atvērts" nozīmē ne tikai piekļuvi, bet iespēju pārveidot un izmantot materiālus, informāciju un tīklus, lai izglītību personalizētu individuāliem lietotājiem vai apkopotu jaunā veidā lielām un atšķirīgām auditorijām.

 

Atvērtās izglītības kustības zelta principi

 • Paturēt – tiesības pašiem veikt, un kontrolēt kopiju saturu;
 • Atkārtoti izmantot – tiesības izmantot šo saturu dažādās veidos (piemēram, klasē, studiju grupā, publiskā tīmekļa vietnē, video);
 • Pārveidot – tiesības pielāgot, mainīt vai papildināt saturu (piemēram, tulkot saturu citā valodā);
 • Izplatīt tālāk – tiesības dalīties ar oriģināla satura kopijām (piemēram, dot kopiju saturu draugam).
 

Kāpēc tas ir svarīgi?

Cilvēki vēlas mācīties. Cilvēki šo vēlmi var piepildīt, sniedzot brīvu un atklātu piekļuvi izglītībai un zināšanām.

 • Studenti var iegūt papildus informāciju, viedokļus un materiālus, kas palīdz viņiem gūt turpmākus panākumus.
 • Darbinieki var iemācīties kaut ko, kas palīdzēs viņiem pilnveidot profesionālās prasmes.
 • Izglītības iestādes var apmainīties ar materiāliem un izmantot resursus no visas pasaules.
 • Pētnieki var apmainīties ar datiem un attīstīt jaunus sadarbības tīklus.
 • Skolotāji var atrast jaunus veidus, kā palīdzēt skolēniem mācīties.

Materiāli var tikt tulkoti, kombinēti, sadalīti atsevišķi un brīvi izplatīti tālāk, palielinot esošo pieeju un radot jaunus ceļus. Ikviens var piekļūt mācību materiāliem, zinātniskiem rakstiem un mācīšanās kopienām jebkurā laikā. Izglītība ir pieejama, modificējama un bezmaksas.

Open Education Week jeb Atvērtās izglītības nedēļa tiek atzīmēta katru gadu par godu Atvērtās izglītības kustībai (Open Education Movement). Tās mērķis ir palielināt informētību par atvērtu, visiem pieejamu izglītību un tās ietekmi uz mācīšanu un mācīšanos visā pasaulē. 2021. gadā Atvērtās izglītības nedēļa norisināsies no 1. līdz 5. martam.

Atvērtās izglītības nedēļas norisi koordinē Atvērtās izglītības konsorcijs (Open Education Consortium). Konsorcijā apvienojušās izglītības iestādes, organizācijas un individuāli interesenti, kas pievērsušies atvērtās izglītības veicināšanai pasaulē. Aktivitāšu pamatā ir sadarbība, inovācijas, kopēja atvērto izglītības materiālu radīšana un izmantošana. Dalība visos pasākumos un visu resursu izmantošana ir bezmaksas un pieejama ikvienam.

 • Busuu (Svešvalodu apguves aplikācija)

 • Celestia (3D Kosmosa simulators)

 • Drawspace (Zīmēšanas mācību materiāli)

 • Duolingo (Svešvalodu mācību programma ar spēles elementiem)

 • Fizmix (Izglītības materiāli fizikā)

 • Future Learn (Dažāda satura kursi) 

 • iMooX (Dažāda satura kursi)

 • Investry (Dažāda satura kursi)

 • Khan Academy (Dažāda satura mācību materiāli)

 • Memrise (Svešvalodu kursi iesācējiem)

 • RESCIF MOOC (Dažāda satura kursi franču valodā)

 • CANVAS network (MOOC kursu meklētājs)

 • Class Central (Atvērtās izglītības resursu meklētājs)

 • ECG Zone (Materiāli medicīnā)

 • EMMA (Eiropas MOOC kursu meklētājs)

 • Federica.EU (MOOC kursu meklētājs, kursi pamatā itāļu valodā)

 • JOCW (Japānas atvērtās izglītības resursu meklētājs)

 • LEARNfree (IIMRA iniciatīvas atvērto mācību kursu un materiālu meklētājs)

 • MIT OpenCourseWare (Amerikas Savienoto Valstu atvērtās izglītības resursu meklētājs) 

 • MOOC list (Tiešsaistes kursu pārlūks, kas ietver nozīmīgākos MOOC kursu nodrošinātājus, piemēram, Coursera, Canvas, u.c.) 

 • MOOC Francophone (Frankofonijas kopienas MOOC kursu meklētājs)

 • OER Commons (ISKME (Institute for the Study of Knowledge Management in Education) institūta veidots izglītības resursu meklētājs)

 • Open Culture (Atvērtās izglītības resursu meklētājs) 

 • Open Education Consortium (Atvērtās Izglītības konsorcija veidots izglītības resursu meklētājs) 

 • Open Education Europe (Eiropas atvērtās izglītības resursu meklētājs) 

 • OpenLearnWare (Darmštates Tehniskās universitātes atvērtie mācību kursi)

 • TU Delft OpenCourseWare (Delftas Tehniskās universitātes MOOC kursu meklētājs)

 • Udacity (Silīcija ielejas kursu meklētājs)

 • University of Valencia's Open Course Ware (Valensijas Universitātes atvērtie mācību kursi un materiāli)

Informācija par dažādiem pētniecībā un studijām noderīgiem atvērtās piekļuves elektroniskajiem resursiem – e-žurnālu un e-grāmatu datubāzēm, institucionālajiem repozitorijiem, kā arī zinātniskajiem informācijas meklētājiem un citiem resursiem ir apkopota un skatāma LU Bibliotēkas tīmekļa vietnes sadaļās "E-resursi no A līdz Z" un "E-resursi nozarēs". Atvērtās piekļuves informācijas resursi atzīmēti ar atslēdziņu zaļā krāsā .