Atvērtās piekļuves kustība

Atvērtā piekļuve ir kustība jeb iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt bezmaksas brīvpieeju elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē.

Atvērtā piekļuve ir bezmaksas, brīva, tūlītēja, nemainīga tiešsaistes piekļuve pilnteksta zinātniskai informācijai, kas ļauj lietotājiem to lasīt, lejuplādēt, kopēt, izplatīt, drukāt, meklēt un citēt, indeksēt, pārraidīt kā datus vai izmantot jebkurā citā legālā veidā bez finansiāliem, tiesiskiem vai tehniskiem ierobežojumiem. Izmantojot zinātnisko informāciju, lietotājiem ir jāsaglabā darba integritāti, attiecīgi norādot citētā darba autoru.

Atvērtās piekļuves iniciatīvu attīstība sākās 80. gadu beigās, kad sāka publicēt pirmos tiešsaistes atvērtās piekļuves (Open Access) žurnālus, 1991. gadā sāka veidot pirmo nozaru repozitoriju - arXiv, 1997. gadā tika izveidots atvērtās piekļuves digitālais arhīvs PubMed. 2001. gada decembrī Budapeštā notika Atvērtās sabiedrības institūta organizēta konference, kas kļuva par nozīmīgāko pasākumu plašākas atvērtās piekļuves iniciatīvas attīstības aizsākumam. Konferencē tika pieņemta atvērtās piekļuves definīcija un pamatnostādnes (Budapest Open Access Initiative), kas tika publicētas 2002. gada februārī. 2003. gada aprīlī ASV, Mērilendas štata pilsētā Čevičeisā, tika sarīkota tikšanās, ko organizēja Hovarda Hjūdža medicīnas institūts. Sapulcē tika pieņemtas un tā paša gada jūnijā publicētas atvērtās piekļuves publicēšanās nostādnes - Bethesda Statement on Open Access Publishing. 2003. gada oktobrī Berlīnē notika nākošā nozīmīgā konference par atvērto piekļuvi informācijai, kurā tika pieņemta Berlīnes deklarācija (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities).   

Atvērtā piekļuve

  • veicina zinātnes efektivitātes palielināšanos,
  • paātrina pētījumu veikšanu un investīciju atdevi,
  • novērš pētījumu dublēšanos,
  • nodrošina lielāka skaita informācijas resursu izmantošanas iespējas pētījumu veikšanai - iespējams iegūt vairāk informācijas,
  • veicina starpdisciplināru pētījumus,
  • veicina augstvērtīgākas izglītības iegūšanas iespējas,
  • paplašina komunikācijas iespējas starp pētniecības iestādēm.