Creative Commons  (Radošā Kopiena) ir bezpeļņas organizācija, kuras darbības pamatā ir aicinājums palielināt radošo darbu apriti kultūrā, izglītībā un zinātnē, daloties, atkārtoti izmantojot, pārveidojot likumīgā veidā un bezmaksas.

Video “Creative Commons Kiwi,  autors ir Creative Commons Aotearoa New Zealand / CC BY

Buklets par Creative Commons

Creative Commons nodrošina bez maksas, viegli izmantojamus legālus rīkus, kas sniedz ikvienam – vai tas būtu privātpersonas veidots saturs, vai arī lielu kompāniju un institūciju saturs – vienkāršu, standartizētu iespēju noteikt  izmantošanas iespējas savam radošajam veikumam, kas ir viņa autortiesības. CC licence ļauj jebkuram pašam vienkāršā veidā mainīt autortiesību noteikumus no vispār pieņemtā „visas tiesības aizsargātas” uz „daļa tiesību aizsargātas”. CC licence  nav alternatīva autortiesībām.  CC licences tiek piemērotas papildus autortiesībām, tādējādi sniedzot iespēju izmainīt autortiesību noteikumus uz tādiem, kuri ir atbilstošāki konkrētās personas situācijai. CC licences izstrādātāji ir sadarbojušies ar pasaules autortiesību ekspertiem, lai pārliecinātos, ka tās darbojas globālā līmenī.

Iegūt CC licenci ir vienkārši. Apmeklē Creative Commons tīmekļa vietni www.creativecommons.org  un izvēlies izvēlni „Share your work” (Dalies ar savu radošo darbu) un izmanto rīku „Choose a licence” (Izvēlies licences veidu). Nepieciešams atbildēt uz dažiem vienkāršiem jautājumus, uz kuru atbildēm balstoties, tiek piešķirta CC licence, kas skaidri formulēs tiesības, ko Tu piešķir un ko liedz, izmantojot Tavu radošo veikumu. Tas iespējams dažās minūtēs un ir bez maksas. CC tīmekļa vietne ietver BUJ (bieži uzdodamo jautājumu) sadaļu, kur atbildēts uz vairākiem daudzus interesējošiem jautājumiem par to, kā darbojas CC licences.

Ja Tu esi kaut ko radījis un vēlies paziņot apkārtējiem, ka būsi gandarīts, ja viņi dalīsies, izmantos tavu darbu un uz tā bāzes attīstīs savu ideju, Tev nepieciešams apsvērt domu publicēt savu darbu ar CC licenci. CC juridiskā infrastruktūra piedāvā Tev elastīgumu (piemēram, Tu vari izvēlēties savu darbu  nodot tikai skaidri formulētiem nekomerciāliem mērķiem) un tāpat arī aizsargā tos, kas izmanto Tavu darbu (jo viņiem nav jāuztraucas par autortiesību pārkāpšanu, ja viņi ievēro Tevis nospraustās izmantošanas robežas). 

Ja Tu esi mākslinieks, students, pasniedzējs, zinātnieks vai jebkurš cits radoša darba veicējs, kas meklē atvērtās piekļuves un likumīgi izmantojamu materiālu, Tev ir pieejams milzīgs radošu materiālu daudzums, kam piešķirta CC licence. Tu vari izmantot miljoniem darbu – no dziesmām un video līdz zinātniskam un akadēmiska satura materiālam – ņemot vērā CC tiesību licences.

CC veidoto tiesību piešķiršanas modeli izmanto lielākās mediju un tehnoloģiju kompānijas, vadošās universitātes, augsta ranga zinātnieki un pasaulē slaveni mākslinieki. Tāpat būtiski atcerēties, ka miljoni „vienkāršo” cilvēku visā pasaulē izmanto CC licences, lai palīdzētu paplašināt radošās darbības iespējas, kā arī uzlabot radošā darba kvalitāti, izmantojot ikvienam likumīgi un bezmaksas pieejamo radošo veikumu.

Licence CC BY. Licence ļauj pārveidot radošo veikumu. Radošā veikuma komerciāla izmantošana ir atļauta. Saglabāta prasība atsaukties uz autoru. Šis ir visbiežāk izmantotais CC licences veids.


Licence  CC BY SA.  Licence ļauj pārveidot radošo veikumu. Radošā veikuma komerciāla izmantošana ir atļauta. To pārveidojot, nepieciešams saglabāt sākotnējā radošā darba licenci. Saglabāta prasība atsaukties uz autoru.


Licence  CC BY ND. Licence liedz pārveidot radošo veikumu, taču ļauj izplatīt to komerciālos un nekomerciālos nolūkos. Saglabāta prasība atsaukties uz autoru.


Licence CC BY NC. Licence liedz radošo veikumu izmantot komerciālos nolūkos. Ir atļauts to pārveidot, taču atvasinātiem darbiem nav nepieciešams piešķirt tādas pašas izmantošanas tiesības, kas ir sākotnējam darbam. Saglabāta prasība atsaukties uz autoru.


Licence CC BY NC SA. Licence ļauj pārveidot radošo darbu un izmantot to nekomerciālos nolūkos. To darot, nepieciešams saglabāt sākotnējā radošā darba licenci un atsaukties uz autoru.


Licence CC BY NC ND. Visstingrākais no visiem CC licenču veidiem.  Licence liedz pārveidot radošo veikumu un izmantot to komerciālos nolūkos. To iespējams tikai lejuplādēt un dalīties ar to, obligāti atsaucoties uz autoru.


Buklets par CC licenču veidiem

Creative Commons finansiāli atbalsta dažādas organizācijas  - Center for Public Domain (Publiskā īpašuma centrs), Omidyar Network  (Omidjara tīkls), Rockefeller Foundation (Rokefellera Fonds), John D. and Catherine T. MacArthur Foundation  (Džona D. un Ketrīnas T. Makartūru fonds) un William and  Flora Hewlett Foundation (Viljama un Floras Hjūlettu fonds). Tāpat savus ieguldījumus CC darbības nodrošināšanā sniedz sabiedrības locekļi kas novērtē atvērtu, uz sadarbību balstītu kultūras un zināšanu apmaiņu.

Creative Commons tīmekļa vietnē ir atrodama plaša informācija, kas papildināta ar skaidrojošiem video materiāliem. Aicinām apmeklē tīmekļa vietni www.creativecommons.org  un izzināt par organizāciju un tās darbu.