Atvērtā zinātne (Open Science) ir kustība, kuras mērķis ir padarīt brīvi pieejamus zinātniskos pētījumus, datus un to izplatīšanas iespējas visiem zinātniskās sabiedrības līmeņiem - gan profesionāļiem, gan amatieriem. Tas tiek paveikts, praktizējot dažādas aktivitātes: 

  • zinātniskā publicēšanās atvērtā piekļuvē, 
  • zinātnieku iedrošināšana zinātniskus pierakstus publiskot atvērtā piekļuvē,
  • atvērtās piekļuves ideju popularizēšana, 

kopumā veicinot vieglāku un ērtāku zinātniskā darba un zināšanu publiskošanu ar nolūku atļaut atkārtotu izmatošanu, pārdali un reproducēšanu.

Atvērtās zinātnes ideju aktualizēšanai sabiedrībā Latvijā, ir izveidots e-kurss "Open Science". E-kurss izstrādāts ar mērķi veidot izpratni par jēdzienu "atvērtā zinātne" (Open Science), kā arī veicināt tā atpazīstamību Latvijas zinātnes sabiedrībā. Atvērtās zinātnes principi iegūst arvien lielāku lomu zinātnes attīstības veicināšanai pasaulē. Kursā apkopoti materiāli par tematiem: atvērtā zinātne un tās nozīme pētniecībā, atvērtā piekļuve (Open Access), atvērtie pētnieciskie dati (Open Data), atvērtās zinātnes attīstību ietekmējošās politiskās nostādnes, atvērtās piekļuves informācijas pārvaldības līdzekļi, repozitoriji. Materiāli pieejami dažādos formātos: prezentācijas, video, tīmekļa vietnes, raksti, pārskati un vadlīnijas.

Mācību kurss ir izveidots pateicoties Latvijas Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas tehniskās universitātes kopprojektam "Open Science - the 21th century`s benefits for researchers". E-kursa materiālu sagatavošanā izmantoti informācijas resursi no FOSTER apmācību portāla. 

Starptautiskajā Open Access nedēļā 2015 notika konference "Atvērtā zinātne - pētnieku ieguvums 21.gadsimtā", kuras mērķis bija veicināt izpratni par atvērtās zinātnes (Open Science) koncepciju, tās izaicinājumiem un priekšrocībām un par Eiropas Komisijas rekomendācijām. Konferences plenārsēdes video ieraksts un prezentācijas pieejamas šeit.

E-kurss "Atvērtā zinātne"