Confederation of Open Access Repositories (COAR) - apkopo informāciju par repozitorijiem visā pasaulē.

CORDIS - Eiropas Komisijas portāls, kurā pieejama informācija par visiem Eiropas Savienības finansētajiem pētniecības projektiem un to rezultātiem.

EIFL-OA - starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic information for libraries) atvērtās piekļuves programmas apkopotie e-resursi un tīmekļa vietnes par atvērtās piekļuves kustību, deklarācijām, autortiesībām atvērtās piekļuves žurnāliem un repozitorijiem, atvērtās piekļuves ietekmi un nozīmi, kā arī apkopota informācija par atvērtajiem datiem (Open data) un brīvpieejas mācību resursiem (Open eduactional resources).

Eiropas Pētniecības padomes Open Access vadlīnijas

Eiropas zinātnieku viedoklis par Open Access - videomateriālu saraksta, kurā apkopotas sarunas ar zinātniekiem, kuri izsaka savu viedokli par atvērtās piekļuves iniciatīvu un idejām.

FOSTER- e-mācīšanās platforma, kurā pieejami daudzveidīgi informācijas resursi par atvērto piekļuvi (Open Access), atvērto zinātni (Open Science), atvērtajiem pētnieciskajiem datiem (Open Data), atvērtās zinātnes attīstību ietekmējošajām politiskajām nostādnēm, repozitorijiem u.c.

HORIZON 2020 - Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programma 2014. - 2020. gadam.

HowOpenIsIt? - organizāciju PLOS (Public Library of Science), SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) un OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association) izveidots ceļvedis, kas raksturo un salīdzina e-resursu piekļuves kritērijus, nosacījumus un to atbilstību atvērtās piekļuves nostādnēm.

Open Access Scholarly Information Sourcebook (OASIS) - pieejama informācija dažādām interesentu grupām - pētniekiem, izdevējiem, bibliotekāriem u.c. - par Atvērto piekļuvi, skaidrotas atvērtās piekļuves pamatnostādnes un priekšrocības, kā arī sniegta informācija par atvērt\as piekļuves attīstību pasaulē, pieejamas saites uz citiem resursiem.

SHERPA/ROMEO - piedāvā informāciju par izdevēju politiku un nostādnēm autortiesību jomā.

Confederation of Open Access Repositories (COAR) - apkopo informāciju par repozitorijiem visā pasaulē.

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) - apkopo detalizētu informāciju par atvērtās piekļuves repozitorijiem, nodrošina meklēšanas iespējas visos repozitorijos vienlaicīgi un katrā repozitorijā atsevišķi.

Digital Repository Research Infrastructure Vision for European Research (DRIVER) - Eiropas zinātnisko repozitoriju tīkls, kas nodrošina vienotas meklēšanas iespējas un apkopo informāciju par atvērtās piekļuves repozitoriju attīstību. DRIVER palīdz izveidot un attīstīt repozitorijus Eiropas valstīs un sekmē atvērtās piekļuves politikas akceptēšanu un attīstību nacionālā līmenī, sniedz informāciju un rekomendācijas, ieteikumus par repozitoriju veidošanu.

Disciplinary repositories- nozaru repozitoriju saraksts.

Institutional Repository and ETD Bibliography 2011 - institucionālajiem repozitorijiem un elektronisko disertāciju resursiem veltīts bibliogrāfiskais rādītājs, kurā atspoguļotas vairāk kā 600 angļu valodā izdotas publikācijas - raksti, grāmatas, tehniskie ziņojumu un citi darbi (galvenokārt publicēti laikā no 2000. līdz 2011. gadam). Daudziem bibliogrāfiskajiem aprakstiem pievienotas arī saites uz tiešsaistē brīvi pieejamajiem publikāciju pilnajiem tekstiem.

Registry of Open Access Repositories (ROAR) - apkopo informāciju par atvērtās piekļuves repozitorijiem visā pasaulē.

BRĪVĀS PROGRAMMAS - apkopota informācija par atvērtā pirmkoda programmām, kuras ikviens var lietot bez maksas, gan nekomerciālām, gan komerciālām vajadzībām.

LATA- Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) apvieno organizācijas un privātpersonas, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju piegādātājus un lietotājus, kuri saskata ekonomiskus ieguvumus sev, savai organizācijai vai sabiedrībai kopumā no atvērtu tehnoloģiju plašākas izmantošanas Latvijā.