Jaunumi

Kāda ir universitāšu bibliotēku loma zinātnes un sabiedrības saiknes stiprināšanā?

Notiks konference – PUBMET2022

Latvijā pieņemta nacionālā atvērtās zinātnes stratēģija

OpenAIRE aicina uz virtuālu mācību nometni par atvērto zinātni

Aicina zinātniekus, amatierpētniekus un atmiņas institūciju darbiniekus uz tīmekļsemināru par iedzīvotāju iesaisti zinātnē

LU Bibliotēka aicina piedalīties virtuālās sarunās par iedzīvotāju iesaisti pētniecībā

OpenAIRE ieteikumi semināru organizatoriem GDPR jeb vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā

LU Bibliotēka uzsākusi darbu starptautiskā Erasmus+ projektā par sabiedrības iesaisti pētniecībā

Tīmekļseminārs "Pētījumu datu pārvaldības rīki arheologiem"