Eiropas Komisijas pilotprojekts “FP7 post-grant Open Access pilot” sniedz finansiālu atbalstu publikāciju publicēšanai atvērtā piekļuvē. Joprojām ir pieejami ievērojami finansiāli līdzekļi un, lai tos labāk apgūtu, 2016. gada 6. aprīlī plkst. 12:00 tiek organizēts tiešsaistes seminārs “FP7 post-grant Open Access publishing funds pilot webinar: Eastern Europe”.

Eiropas Komisijas pilotprojekta “FP7 post-grant Open Access pilot” finansiālais atbalsts paredzēts tieši pabeigto FP7 projektu pētniecības rezultātu publiskošanai. Pēc pilotprojekta “FP7 post-grant Open Access pilot” pārskata datiem vēl joprojām ir pieejami ievērojami finansiāli līdzekļi. Pēdējo desmit mēnešu laikā 300 finansējuma pieprasījumi ir jau apstiprināti, tomēr zinātnisko projektu vadītāju, koordinatoru un pētnieku aktivitāte ir zema Austrumeiropas valstīs, īpaši Rumānijā, Serbijā, Igaunijā un Latvijā. 2016. gada 6. aprīlī plkst. 12:00 - 13:00 notiks tiešsaistes seminārsFP7 post-grant Open Access publishing funds pilot webinar: Eastern Europe”. Semināru vadīs Pablo de Castro atvērtās piekļuves projektu koordinators, LIBER (Association of European Research Libraries). Seminārā varēs uzzināt:
  • Par pilotprojektu “FP7 post-grant Open Access pilot”
  • Ko dod LIBER un OpenAIRE sadarbība pilotprojekta īstenošanai
  • Kā izmantot OpenAIRE <link https: postgrantoapilot.openaire.eu>sistēmu pilotprojektam finansējuma pieprasījumiem publikāciju publiskošanai atvērtā piekļuvē
  • Pilotprojekta “FP7 post-grant Open Access pilot” pirmie rezultāti
Pieslēgties semināram tiešsaistē aicināti zinātnieki, pētījumu projektu vadītāji un koordinatori, bibliotekāri un citi interesenti. REĢISTRĒŠANĀS

Dalīties