OpenAIRE portāls sniedz pakalpojumus, kas atvieglo projektu pārskatu sagatavošanu pētniecības un inovāciju programmā Apvārsnis 2020 (Horizon 2020).

Deponējot publikācijas kādā ar OpenAIRE saderīgā repozitorijā, visas ar projektu saistītās publikācijas automātiski parādās Eiropas Komisijas CORDIS (Community Research and Development Information Service) sistēmā, un par tām tiek automātiski ziņots EK dalībnieku portālā. Daudzi repozitoriji mijiedarbojas ar OpenAIRE, ļaujot sasaistīt publikācijas ar attiecīgajiem projektiem. Trīs soļi: 1. Jādeponē zinātniski recenzētā manuskripta vai izdevēja PDF gala versija institucionālajā vai nozaru repozitorijā (vai Zenodo, ja cita iespēja nav pieejama), kas ir saderīgs ar OpenAIRE. (Ar publikāciju sarakstu jūsu projekta mājas lapā nepietiek - tas nebūs pamanāmi!) 2. Jānorāda informācija par projekta finansētāju, ietverot jēdzienus ("European Union (EU)" un "Horizon 2020") vai ("Euratom" un “Euratom research and training programme 2014-2018), aktivitātes nosaukumu, akronīmu un piešķirto numuru, publicēšanas datumu un embargo perioda ilgumu, ja tāds piemērojams, un pastāvīgo identifikatoru (piemēram, DOI). 3. Jānodrošina atvērtā piekļuve pievienotajai publikācijai. Pieļaujams ir sešu mēnešu (vai 12 mēnešu – sociālo un humanitāro zinātņu nozarēs) embargo periods. Pirms publicēt vai deponēt publikāciju atvērtā piekļuvē, pārliecinieties, ka jūs izmantojat ar OpenAIRE pilnībā saderīgu repozitoriju. Ja tā nav, tad vēlāk var izmantot OpenAIRE  tīmekļošanas pakalpojumu. Kā sasaistīt publikācijas vai datu kopas ar projektiem? Nepieciešams reģistrēties, identificēt projektu, atlasīt publikācijas vai datu kopas un noteikt piekļuves tiesības (skatīt šeit). Papildus informācija: Prezentācija par pētniecības projektu atskaišu pakalpojumu OpenAIRE infrastruktūrā Plašāka informācija par OpenAIRE pakalpojumu

Dalīties