17.-18.maijā Amsterdamā notiek projekta PASTEUR4OA noslēguma konference: Green Light for Open Access: Aligning Europe’s OA Policies.

Konference notiek laikā, kad Eiropā ir augsta interese par atvērto piekļuvi zinātniskās darbības rezultātiem un tās priekšrocības ir plaši atzītas. Atvērtā piekļuve nodrošina vienlīdzīgu pieeju informācijai sabiedrībā, lielāku atpazīstamību autoriem un paātrinātu pētījumu un atklājumu tempu, sabiedrības un ekonomiskās priekšrocības. Šajā kontekstā PASTEUR4OA projekts ir attīstījis un stiprinājis atvērtās piekļuves stratēģijas attīstību visā Eiropā, iesaistot politikas veidotājus un izveidojot tīklu (Knowledge Net), kura mērķis ir veicināt politiku saskaņošanu starp valstīm. Noslēguma konference ir iespēja novērtēt kopējo situāciju un kopā ar ekspertiem, finansētājiem, pētniecības iestādēm un politikas veidotājiem no visas Eiropas apspriest projekta sasniegumus. Latviju šajā projektā pārstāv Latvijas Universitātes Bibliotēka.    

Dalīties