2024. gada 24. aprīlī aicinām pētniekus un pētniecības reproducējamības iniciatīvu pārstāvjus pievienoties Reproducējamības kafejnīcai – reproducējamības pārvaldības plāns (Reproducibility Café - Reproducibility Management Plans). Norises galvenais uzdevums būs izstrādāt prototipu plānam par reproducējamības pasākumu pārvaldību pētniecības projektos.

Pasākumu rīko organizācija OpeanAIRE projekta Tier2 ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot zināšanas par pētniecības reproducējamību uzticības, integritātes un efektivitātes veicināšanai pētniecībā. Projekta ietvaros plānots izstrādāt rīkus, sekmēt kopienas iesaisti un īstenot politiku sociālo, dzīvības un datorzinātņu kontekstā un starpdisciplinārās ieinteresēto personu grupās, kas ietver izdevējus un finansētājus.

Tikšanās organizēta pēc World Café metodes principiem. Tā ir lieliska iespēja brīvā atmosfērā satikties jomas profesionāļiem un apspriest esošo situāciju, ierosinot veidus, kā pārvarēt izaicinājumus un veicināt reproducējamības prakses attīstību pētniecībā. Interaktīvās sesijas laikā ir paredzēts iepazīties ar projekta plānotajiem pasākumiem un iesākto saistībā ar reproducējamības pārvaldības plānu attīstību. Pēc tam dalībnieki būs sadalīti grupu apspriežu telpās, lai pārskatītu, novērtētu un ierosinātu uzlabojumus Science Europe izstrādātajiem dokumentiem par datu pārvaldību. Noslēgumā visi dalīnieki kopīgi pārrunās galvenos jautājumus un ieteikumus.

Reģistrēšanās un vairāk informācijas

Dalīties