Autors: Arild Vågen

2024. gada 3.- 6. jūnijā Gēteborgā, Zviedrijā norisināsies 19. starptautiskā atvērto repozitoriju konference (International Open Repositories Conference – OR2024). Konference ļauj padziļināti iepazīt un reflektēt par repozitoriju iespējām nodrošināt informācijas un datu pārredzamību un ilgtspēju.

Konferences tēma: Globālā progresa veicināšana (Empowering Globas Progress). Tēmas ietvaros diskutēs par to, kā labāk izmantot repozitorijus globālajam progresam, kā attīstīt institūciju iespējas attīstīt ilgtspējīgus repozitorijus, kā atbildīgi izmantot mākslīgā intelekta atbalstu mērķu sasniegšanai.

Konferences apakštēmas:

  • Pārredzamība: Pētniecības pārredzamības veicināšana (Transparency: Promoting research  transparency);
  • Kopiena: Nepietiekami pārstāvēto kopienu izcelšana (Community: Elevating underrepresented communities);
  • Ilgtspēja: pētniecības atvēršana klimata taisnīguma jomā (Sustainability: Opening research for climate justice).

Konferencē būs prezentēti plakāti, prezentāciajs, rīkoti darbsemināri, zibsarunas (lightning talks), apaļā galda diskusijas u.c.

Mērķauditorija: pārstāvji no organizācijām, kas specializējas digitālas pārvaldības jomā, nodarbojas ar digitālu glabāšanu, uztur informācijas sistēmas, pārvalda ar zinātnisko izdevējdarbību, atvērto piekļuvi un atvērtajiem datiem saistītos procesus, kā arī citas ieinteresētās puses.

Programma

Vairāk informācijas

Dalīties