2024. gada 10.-13. septembrī Horvātijas pilsētā Zadarā jau 11. reizi norisināsies ikgadējā PUBMET konference par zinātnisko komunikāciju atvērtās zinātnes aspektā. Uzsākot jaunu attīstības posmu, PUBMET šogad piedāvā vēl nebijušu iespēju – pirmo zinātniskās komunikācijas vasaras skolu. Aicinām iepazīties ar piedāvājumu!

Piedalīties diskusijās, dalīties iespaidos un sadarboties, lai attīstītu zinātnisko komunikāciju ir aicināti dažādu nozaru pētnieki, informācijas speciālisti, bibliotekāri, izdevēji, pasniedzēji, studenti un citi eksperti.

Vasaras skolā (10.-12. septembrī) plānots vērst uzmanību tēmām, kas ietekmē mainīgo zinātniskās komunikācijas vidi, un sniegt padziļinātu apskatu par jaunākajām tendencēm un praksi. Vasaras skolas programma organizēta trīs dienām un galvenās tēmas ietver:

  • Publikāciju indeksēšanas, redzamības, metadatu un pastāvīgo identifikatoru un datu sadarbspējas izaicinājumi (The challenges of publications indexing, visibility, metadata and persistent identifiers, and interoperability of data);
  • Daudzvalodība akadēmiskajā izdevējdarbībā un atbildīga datorizētās tulkošanas izmantošana (Multilingualism in scholarly publishing and responsible use of computer-assisted translation);
  • Pētniecības integritāte, tostarp skaidrs un pārredzams procedūru apraksts, datu viltošanas un attēlu manipulāciju atpazīšana, ģeneratīvie mākslīgā intelekta rīki un ētika, vēršanās pret krāpnieciskajiem izdevējiem un cita veida krāpniecisko praksi pētniecībā (Research integrity, including clear and transparent description of procedures, detection of data falsification and image manipulation, generative AI tools and ethics, addressing paper mills and other examples of fraudulent research); 
  • Tiesības un licencēšana, tostarp licences izvēles ietekme, autortiesību saglabāšana un tiesību nodošana (Rights and licensing, including implications of licence choices, retaining copyright, and transfer of rights).

Pēc vasaras skolas dalībnieki ir aicināti apmeklēt konferenci (12.-13. septembrī) galvenā tēma šogad ir pētniecības novērtēšana (Research Assessment).

Aktuālai informācijai iespējams sekot PUBMET2024 konferences tīmekļvietnē

Dalīties