Jaunumi

Seminārs tiešsaistē par publicēšanos atvērtā piekļuvē

OpenAIRE portāls atvieglo „Apvārsnis 2020” projektu pārskatu sagatavošanu

Nacionālās atvērtās piekļuves vadlīnijas Norvēģijā

Publicēts jaunais OpenAIRE biļetens

COAR un UNESCO paziņojums par zinātnisko publikāciju publicēšanas izmaksu reducēšanu

Amsterdamā notiek projekta PASTEUR4OA noslēguma konference

Konference “Presidency Conference Open Science”

Seminārs par pilotprojekta “FP7 post-grant Open Access pilot” finansiālo atbalstu publikāciju publicēšanai atvērtā piekļuvē

Aicina jaunos zinātniekus uz semināru “Promoting Open Science among Young Researchers: Challenges and Opportunities”