Jaunumi

Jaunajā OpenAIRE biļetenā - viss par sasniegumiem 2016. gadā

Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs – izaicinājums atpazīstamībai

Dalies ar pētniecības rezultātiem institucionālajā repozitorijā

Publicēts jaunais OpenAIRE biļetens

Par atvērtu pētniecību: diskusijas, semināri un lekcijas

Zenodo – starptautisku atpazīstamību veicinošs repozitorijs

Atvērtās zinātnes mācību atbalsts Eiropas pētniekiem

AKTUĀLI! Starptautiskā atvērtās piekļuves nedēļa (Open Access Week) Latvijas Universitātē

AKTUĀLI! Latvijas Universitātes Zinātnes kafejnīcā diskutēs par zinātnisko publikāciju procesu