Jaunumi

Tīmekļseminārs par programmas Apvārsnis Eiropa atvērtās zinātnes prasībām un īstenošanas praksi

LU Bibliotēka un LibOCS piedāvā jaunu rīkkopu amatierzinātnes (Citizen Science) veicināšanai

Projekta rezultāti par Dimanta atvērtās piekļuves izdevējdarbības modeli Eiropā

Atvērtās izglītības konference 2024

Notiks EOSC – Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa simpozijs 2024

PUBMET2024 konference un vasaras skola

Konference “Open Repositories 2024”

LU bibliotēka aicina piedalīties starprtautiskos tīmekļsemināros par sabiedrisko zinātni (Citizen Science) Baltijā

Pieejams ziņojums par sabiedrisko zinātni Baltijas augstskolās