Jaunumi

Aicina zinātniekus, amatierpētniekus un atmiņas institūciju darbiniekus uz tīmekļsemināru par iedzīvotāju iesaisti zinātnē

LU Bibliotēka aicina piedalīties virtuālās sarunās par iedzīvotāju iesaisti pētniecībā

OpenAIRE ieteikumi semināru organizatoriem GDPR jeb vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā

LU Bibliotēka uzsākusi darbu starptautiskā Erasmus+ projektā par sabiedrības iesaisti pētniecībā

Tīmekļseminārs "Pētījumu datu pārvaldības rīki arheologiem"

Pieejamas prezentācijas un video ieraksti no LU Bibliotēkas un OpenAIRE organizētiem Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas pasākumiem

OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests un LU Bibliotēka aicina uz Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas pasākumiem!

Notiks PUBMET2021 konference par zinātnisko komunikāciju un publicēšanos atvērtās zinātnes kontekstā

Aicina sabiedrību iesaistīties Latvijas Atvērtās zinātnes stratēģijas veidošanā