Jaunumi

Pieejams tīmekļsemināra “Iedzīvotāju iesaiste atvērtā zinātnē: lomas, līmeņi un iespējas” videoieraksts un prezentācijas

LU pētnieks Māris Kūlis par amatierzinātni

Kāda ir universitāšu bibliotēku loma zinātnes un sabiedrības saiknes stiprināšanā?

Notiks konference – PUBMET2022

Latvijā pieņemta nacionālā atvērtās zinātnes stratēģija

OpenAIRE aicina uz virtuālu mācību nometni par atvērto zinātni

Aicina zinātniekus, amatierpētniekus un atmiņas institūciju darbiniekus uz tīmekļsemināru par iedzīvotāju iesaisti zinātnē

LU Bibliotēka aicina piedalīties virtuālās sarunās par iedzīvotāju iesaisti pētniecībā

OpenAIRE ieteikumi semināru organizatoriem GDPR jeb vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā