Jaunumi

Latvijas Universitātē (LU) no 25. līdz 26. maijam norisinājās LU Bibliotēkas un Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta organizētā Baltijas universitāšu bibliotēku speciālistu tikšanās “Atvērta zinātne, atvērta universitāte un atvērts prāts” (“Open Science, Open University and Open Mind”).

Divu dienu tikšanās mērķis bija veicināt starptautisku Baltijas universitāšu bibliotēku speciālistu sadarbību un zināšanu un pieredzes apmaiņu par atvērto zinātni un atvērto universitāti. Atklājot tikšanos LU Administrācijas vadītāja p.i. Ansis Grantiņš uzsvēra, ka “Universitātei vajadzīga atvērtā izglītība un atvērtā pētniecība, jo tās paver jaunas iespējas attīstībai visai augstskolai kopumā un katram indivīdam. Tikai izglītoti un kritiski domājoši universitātes pārstāvji var ienest jaunas idejas, vērtīgus risinājumus un nepieļaut negāciju izplatīšanos sabiedrībā. Vienlaikus neatsverama ir Bibliotēku nozīme, kā arī to spēja attīstīties un transformēties līdzi laikam un universitātēm.” Latvijas Debašu asociācijas “QUO tu domā?” valdes pārstāvis Mārtiņš Vaivars iepazīstināja klātesošos ar argumentācijas un kritiskās domāšanas pamatprincipiem. Tāpat divu dienu laikā pārstāvji no LU departamentiem, LU Bibliotēkas, Viļņas un Tartu universitāšu bibliotēkām informēja par dažādiem ar atvērto zinātni un atvērto universitāti saistītiem tematiem - Baltijas kampusa projekta norisi, raugoties no atvērtas universitātes skatu punkta, atvērtu izglītību studiju procesā, atvērto zinātni, atvērtiem pētniecības datu pakalpojumiem, atvērto e-kursu “Atvērtā zinātne”, atvērtiem tiešsaistes mācību kursiem (MOOC), publicēšanās tiesībām tīmeklī. Dalībniekiem bija iespēja noklausīties ne tikai lekcijas, piedalīties darba sesijās, bet arī kultūras pasākumos, kas kolēģus no Lietuvas un Igaunijas tuvāk iepazīstināja ar LU Dabaszinātņu centru un Dabaszinātņu bibliotēku, kā arī ar Mākslas muzeju “Rīgas Birža” un tajā esošajām ekspozīcijām.   Semināra programma/typo3/ Semināra prezentācijas: UL Strategy 2016 – 2020 Ansis Grantiņš, Acting Head of Administration, University of Latvia Lecture/Workshop “Introduction to reasoning and critical thinking” Mārtiņš Vaivars, Board of Latvian Debate Association “QUO tu domā?” Open University – Live Baltic Campus Project Anita Kazina, Project "Live Baltic Campus" Open Education in the Context of Studies Julija Stare, Department of Studies, University of Latvia Massive Open Online Course (MOOC) Lilian Neerut, University of Tartu Library Signe Bachmann, University of Tartu Library Open E-course “Open Science” Gita Rozenberga, National Open Access Desk, Library of the University of Latvia Open Research Data Services/typo3/ Maksim Mišin, University of Tartu Library; Kristel Uiboaed, University of Tartu Library  Achievements and Tasks to be done with Research Repository and Data Archive to serve for Open Science: the Vilnius University Case Dr. Jūratė Kuprienė, Vilnius University Library Use of Internet Links to Copyright Protected Contents for Communication in E-Space Vygintas Šliauteris, Vilnius University Library Fotogrāfiju galerija no pasākuma

Dalīties