Jaunumi

Semināra “Atvērtā licence Creative Commons - atvērtai zinātnei, biznesam un sabiedrībai” (Open license Creative Commons for open science, business and society) dalībnieki. Foto: Aija Uzula, LU Bibliotēka.

Latvijas Universitātes Bibliotēkas un Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta organizētā starptautiskā semināra “Atvērtā licence Creative Commons - atvērtai zinātnei, biznesam un sabiedrībai” (Open license Creative Commons for open science, business and society) videoieraksts un prezentācijas pieejamas ikvienam interesentam.

2018.gada 16.maijā  Latvijas Universitātē notika seminārs “Atvērtā licence Creative Commons - atvērtai zinātnei, biznesam un sabiedrībai” (Open license Creative Commons for open science, business and society), kurā piedalījās pētnieki, doktorantūras studenti, informācijas speciālisti, bibliotēku darbinieki, izdevējdarbības un uzņēmējdarbības pārstāvji.

Semināra sākumā Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta konsultante Gita Rozenberga sniedza īsu ieskatu par projektu OpenAIRE un atvērto piekļuvi, atvērto zinātni, kā arī pastāstīja par dienesta tīmekļa vietnes jauno sadaļu par Creative Commons licencēm.

Par Creative Commons licencēm detalizētāk stāstīja Gvena Franka (Gwen Franck), kas aktīvi darbojas organizācijās: Creative Commons Belgium (Radošā kopiena Beļģijā), EIFL - Electronic Information for Libraries (Elektroniskā Informācija Bibliotēkām) un Open Knowledge Belgium (Atvērtās zināšanas Beļgijā). Vieslektore G. Franka iepazīstināja ar atvērto licenču Creative Commons izmantošanas ieguvumiem, pielietošanu praksē, licenču veidiem un demonstrēja piemērus. G. Franka savas prezentācijas otrajā daļā pievērsās Creative Commons licenču izmantošanai atvērtos biznesa modeļos (open business models).

Laipni aicinām izmantot iespēju un iepazīties ar semināra videoierakstu un prezentāciju:

<iframe frameborder="0" height="315" width="560" src="https://www.youtube.com/embed/CB-7Of5_yH0"></iframe>

 

Semināra prezentācijas:

Creative Commons. Open for Business – prezentēja Gvena Franka

Kas ir OpenAIRE, Open Access un Open Science – prezentēja Gita Rozenberga

   

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitātē notiks seminārs par Creative Commons licencēm
07.05.2018.

Latvijas Universitātē notiks seminārs par Creative Commons licencēm