Jaunumi

Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta konsultante Gita Rozenberga prezentēja pētniecības rezultātu publiskošanas iespējas Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajā informatīvajā seminārā “Programmas “Apvārsnis 2020” iespējas Latvijas Universitātei” Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 31. maijā.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Latvijas Nacionālā kontaktpunkta speciālisti ceturtdien, 31. maijā, pulcēja pētniekus LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā uz semināru “Programmas “Apvārsnis 2020”  iespējas Latvijas Universitātei”, lai informētu par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmu Apvārsnis 2020 (Horizon 2020), kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma ieguvei no Eiropas Savienības.

Kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns ziņoja, ka šībrīža programma noslēgsies 2020. gadā, un jau tagad ir skaidri visi programmas atbalsta virzieni, kur nepieciešams iesniegt pētniecības projektus. Lielākoties atbalstu gūst tieši projekti ar MVU iesaisti, kuros ir nepieciešama akadēmisku pārstāvju līdzdalība.  Sevišķu uzmanību vērsa uz to, ka diezgan neapgūta ir tieši humanitāro un sociālo zinātņu joma projektu pieteikumos. Jaunā programma Apvārsnis Eiropa (Horizon Europe) sāksies 2020. gadā un tās budžetam  paredzēti 100 miljardi eiro. Citi pārstāvji padziļināti izklāstīja projektu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību vairākās šobrīd aktuālās nozarēs un apakšnozarēs.

Apvārsnis 2020 projektu realizēšanā ir nepieciešams izpildīt virkni nosacījumu, un viens no tiem ir saistīts ar projekta datu pārvaldību un efektīva plāna sagatavošanu. Par programmas prasībām un iespējām publiskot pētniecības rezultātus (zinātniskās publikācijas un dati) un citiem realizācijas nosacījumiem seminārā stāstīja Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta konsultante Gita Rozenberga. Vēstījumā tika ietverta pētniekiem noderīga informācija par atvērto zinātni (Open Science), Zenodo, OpenAIRE un Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta sniegtiem pakalpojumiem.

 

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

 

Dalīties