Jaunumi

Latvijas Universitātes (LU) Zinātnes departamenta, LU Bibliotēkas un Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta organizētā starptautiskā semināra “Atvērtā zinātne pētniecības grantu piesaistei” (Open Science for Successful Research Grants) prezentācijas pieejamas ikvienam interesentam.

2018. gada 24.oktobrī, starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas laikā,  LU notika seminārs “Atvērtā zinātne pētniecības grantu piesaistei” (Open Science for Successful Research Grants), kurā piedalījās Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu pētnieki, pētījumu projektu vadītāji un koordinatori, doktorantūras studenti, zinātniskās darbības atbalsta darbinieki, bibliotēku un informācijas speciālisti.

Semināra sākumā Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve Gita Rozenberga iepazīstināja ar atvērtās zinātnes (Open Science) priekšrocībām un Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) prasībām un iespējām publiskot pētniecības rezultātus (zinātniskās publikācijas un datus), kā arī projektu OpenAIRE-Advance.

Glāzgovas universitātes (University of Glasgow) un Digitālā pārvaldības centra (The Digital Curation Centre - DCC) pētniece Sāra Džonsa (Sarah Jones) informēja par pētniecības datu pārvaldību, uzsverot svarīgākās nianses par datu pārvaldības plānu veidošanu, tostarp speciālu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīku izmantošanu, FAIR principu pielietošanu datu pārvaldībā, par iespējām dalīties ar datiem atvērtā piekļuvē.

Savukārt Dānijas Tehniskās Universitātes Nacionālā Ūdens Resursu institūta (National Institute of Aquatic Resources at the Technical University of Denmark - DTU AQUA) zinātniskās darbības koordinators Ivo Grigorovs (Ivo Grigorov) stāstīja par priekšrocībām un iespējām iekļaut atvērtās zinātnes elementus grantu pieteikumos, tā labāk piesaistot finansējumu pētījuma projektam. I.Grigorovs analizēja konkrētus piemērus un norādīja uz biežāk pieļautajām kļūdām. Galvenā atziņa, ko I.Grigorovs minēja ir vienmēr rakstīt grantu pieteikumu kā veselumu, kur idejas un plāni precīzi saskan visās nodaļās.

Semināra prezentācijas:

Open Science is a research accelerator – prezentēja Gita Rozenberga

The Horizon 2020 Mandates: Open Access & Open Data – prezentēja Gita Rozenberga

Open Research Data and Research Data Management Plans – prezentēja Sāra Džonsa

Does Open Science Matter at Evaluation – prezentēja Ivo Grigorovs

Winning Horizon 2020 with Open Science: How to do it – prezentēja Ivo Grigorovs

FOSTER Open Science Clinique – prezentēja Ivo Grigorovs

 

Papildus materiāli:

Winning Horizon 2020 with Open Science

Video: Paywall: The Business of Scholarship

 

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv

Dalīties