Jaunumi

Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve un Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Gita Rozenberga un direktore Mārīte Saviča pirmdien, 10. decembrī viesojās Liepājas Universitātē. Tikšanās laikā apmeklēta augstskolas bibliotēka, kā arī sniegta prezentācija universitātes zinātnes un studiju padomes pārstāvjiem, kā arī institūtu direktoriem par atvērtās piekļuves jautājumiem.  

Uzrunājot savus kolēģus senāta zālē, Liepājas Universitātes bibliotēkas direktore Līga Krūmiņa sniedza nelielu ieskatu par atvērtās piekļuves kustību jeb iniciatīvu un tās priekšrocībām, aicinot savu akadēmisko personālu ieklausīties LU pieredzē un iespēju robežās atbalstīt atvērtās zinātnes principus izglītības un akadēmiskajā vidē.

Tā kā LU ir atvērtās piekļuves (Open Access) kustības ideju aizsācēja Latvijā, Gita Rozenberga informēja Liepājas Universitātes kolēģus par Nacionālo atvērtās piekļuves dienestu un tā darbību, kurš izveidots projektā OpenAIRE.

Tikšanās laikā G.Rozenberga sniedza ieskatu par atvērtās zinātnes komponentiem, par atvērtās zinātnes plašāku jēdziena izpratni, atvērtās pieejas aizsākumiem zinātnē, pētniecisko rezultātu publicēšanas iespējām, Eiropas Komisijas pētniecības un inovāciju  programmas “Apvārsnis 2020” vadlīnijām un OpenAIRE projektu, tā mērķi un realizāciju.

Respektējot kolēģu interesi par atvērtās piekļuves jautājumiem, sarunas laikā tika raksturotas pētnieku priekšrocības, piemēram, publicēšanās sniedz lielāku atpazīstamību, ļauj pētniekam kontrolēt pētījuma materiālu atkārtotu izmantošanu, ļauj izpildīt pētījuma finansētāju prasības, paver jaunas sadarbības iespējas.

Tikšanās laikā nācās atzīt: gan pētniekam Latvijas galvaspilsētā, gan pētniekam vēju pilsētā Liepājā, visiem ir viena rūpē, lai viņu zinātniski pētnieciskais darbs tiktu novērtēts un beidzot valstiskā mērogā runātu par citām alternatīvām – zinātnisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē.

 

Kontaktinformācija
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
E-pasts: napd@lu.lv

Dalīties