Jaunumi

No kreisās: Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta koordinatore Gita Rozenberga, LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska, EIFL atvērtās piekļuves programmas vadītāja Irīna Kučma (Irina Kuchma). Foto: Vineta Reinberga, LU Bibliotēka.

Starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL atvērtās piekļuves programmas vadītājas Irīnas Kučmas lekcijas “Pētniecības dati un atvērtā zinātne Latvijā: izaicinājumi un iespējas” videoieraksts un prezentācija pieejama ikvienam interesentam.

2016.gada 13.oktobrī  Latvijas Universitātē viesojās Starptautiskās bezpeļņas organizācijas Electronic Information for Libraries (EIFL) (Elektroniskā Informācija Bibliotēkām) atvērtās piekļuves programmas vadītāja Irīna Kučma (Irina Kuchma). Viņa prezentēja lekciju “Pētniecības dati un atvērtā zinātne Latvijā: izaicinājumi un iespējas” (Research Data Management and Open Science: Challenges and Opportunities for Latvia) , kurā sniedza pārskatu par atvērtiem pētniecības datiem un  to nozīmi zinātniskajā pētniecībā. Lekcijā varēja uzzināt par jaunākajām tendencēm atvērtā zinātnē (Open Science) un Eiropas Komisijas ekspertu grupas izvirzītām prasībām pētniecības datu pārvaldības procesiem. Irīnas demonstrētie piemēri var noderēt pētniecības datu pārvaldības plānošanā un realizēšanā. Laipni aicinām izmantot iespēju un iepazīties ar lekcijas prezentāciju un videoierakstu.   Kontaktinformācija: Gita Rozenberga
OpenAIRE2020-Latvijā projekta vadītājas asistente
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Dalīties