Jaunumi

Latvijas Universitātē no 23. līdz 29. oktobrim Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļā norisināsies vairāki Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta rīkoti pasākumi.

Starptautiskā atvērtās piekļuves nedēļa (International Open Access Week) šogad notiek jau desmito gadu. Šī gada tēma ir "Atvērt, lai ..." (“Open to…”). Tas ir aicinājums atbildēt uz jautājumu par to, kādus konkrētus ieguvumus var gūt individuāls pētnieks, zinātniskā institūcija, projekta realizētāji, padarot pētnieciskos rezultātus publiski pieejamus. Atvērt, lai atrastu jaunus līdzstrādniekus. Atvērt, lai palielinātu manas izpētes redzamību. Atvērt, lai nodrošinātu globālu līdzdalību pētniecībā. Atvērt, lai piesaistītu finansējumu pētniecībai,  utt. Šie ir tikai daži piemēri tam, kā uz šo jautājumu var atbildēt. Atbildes, ko uz šo jautājumu sniedz, dažādu nozaru un pētniecisko institūciju pārstāvji, var būt atšķirīgas.

Pagājušā gada tēma "Atvērt darbībā" mudināja visas ieinteresētās personas veikt konkrētus pasākumus, lai padarītu savu darbu atklāti pieejamu, un mudinātu citiem darīt to pašu - sākot no publikācijas ievietošanas repozitorijā līdz apņēmībai izglītot kolēģus par atvērto piekļuvi. 2017. gada tēma palīdzēs akcentēt šo darbību nozīmi, mudinās  atsevišķas personas un iestādes veikt pasākumus, lai sasniegtu mērķus un gūtu labumu sev un sabiedrībai.

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests šogad starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļā aicina interesentus piedalīties vairākās aktivitātēs.

Visas nedēļas garumā piedāvājam tiešsaistes seminārus, kurus organizē OpenAIRE sadarbībā ar FOSTER. Šogad semināros ir īpaši pievērsta uzmanība atšķirībām pētniecisko rezultātu publiskošanā dažādās zinātņu nozares. Atsevišķi semināri būs veltīti atvērtai piekļuvei, atvērtai zinātnei, Eiropas Komisijas pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” prasībām pētījumu rezultātu publiskošanai, atvērtiem pētniecības datiem, dati pārvaldības plāniem kā arī atvērtās zinātnes juridiskiem aspektiem. Detalizēta informācija un saites, lai pieslēgtos tiešsaistes semināriem pieejamas šeit.

Priekštatu par aktualitātēm atvērtā piekļuvē un atvērtā zinātnē varēsiet gūt, iepazīstoties ar plakātiem un apmeklējot konsultācijas LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, 110.telpā otrdien, 24.oktobrī, plkst. 11.00-15.00.

Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par atvērtiem pētniecības datiem un to pārvaldību varēs iegūt, piedaloties starptautiskajā seminārā, kur ar savu pieredzi dalīsies (Data Archiving and Networked Services – DANS) pārstāvji. Seminārā prezentēs arī Latvijas Atvērto datu portālu. Plašāku informāciju un saiti uz tiešraidi skatīt šeit.

Visiem semināriem būs pieejami videoieraksti Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta tīmekļa vietnē.

Atvērtā piekļuve (Open Access) ir bezmaksas, tūlītēja piekļuve pētījumu rezultātiem tiešsaistē, ar tiesībām izmantot (arī atkārtoti izmantot) šos rezultātus savā pētnieciskajā darbībā. Atvērtai piekļuvei piemīt potenciāls izgūt maksimālu labumu no ieguldītiem resursiem pētniecībā, palielināt zinātnisko publikāciju pieejamību un izmantojamību, sekmēt iespējas nodarboties ar pētniecību, izmantojot pieejamos informācijas resursus, un uzlabot kopējo pētniecības attīstību.

Pētniecību finansējošās aģentūras, akadēmiskās iestādes, pētnieki un zinātnieki, pasniedzēji, studenti un citi sabiedrības locekļi ik gadu arvien lielākā skaitā atbalsta atvērtās piekļuves idejas. Atvērtās piekļuves nedēļa ir iespēja visai sabiedrībai iesaistīties šīs kustības attīstībā.

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

E-pasts: napd@lu.lv

 

Dalīties