Janvārī publicēts jaunais PASTEUR4OA biļetena numurs. Jaunajā biļetenā sniegta plaša informācija par atvērtās piekļuves politikas attīstību Eiropā.

Janvāra biļetenā sniegta informācija par pētījumiem, kas skaidro atvērtās piekļuves politikas problēmsituācijas un risinājumus dažādās valstīs, pārskati par situāciju valstīs: Austrija, Igaunija, Nīderlande, Polija, Slovēnija un Latvija, projekta RECODE rezultāti atvērto datu politikas ieviešanā un aicinājums uz PASTEUR4OA konferenci “Green Light for Open Access: Aligning Europe’s OA Policies”, kas notiks 2016.gada maijā Amsterdamā. Plašāka informācija pieejama PASTEUR4OA janvāra biļetenā.

Dalīties