Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta darbs atzinīgi novērtēts Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas konkursā. Konkursa balvu svinīga pasniegšana notika konferencē “Atvērtas tehnoloģijas un viedi risinājumi” 2016.gada 28.janvārī.

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) rīkoja gadskārtējo konferenci „Atvērtas tehnoloģijas un viedi risinājumi”. Konferences laikā notika Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balvas 2015” pasniegšanas svinīga ceremonija. Nacionālais atvērtās piekļuves dienests saņēma atzinības rakstu kategorijā „Atvērtākā iestāde” par izcilu atvērtības principu ievērošanu efektivitātes un kvalitātes nodrošināšanā. Pateicoties Latvijas Universitātes ilggadīgai dalībai projektā OpenAIRE, šobrīd Latvijā darbojas Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, kura galvenie uzdevumi un aktivitātes vērstas uz atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes ideju un iespēju popularizēšanu. Nacionālajam atvērtās piekļuves dienestam izveidota tīmekļa vietne, kas ir ne tikai informācijas izguves avots, bet arī ērts sazināšanās punkts ar konsultantiem. Te pieejami 2015.gadā notikušās vērienīgās konferences “Atvērtā zinātne - pētnieku ieguvums 21.gadsimtā” video ieraksts un prezentācijas, kā arī brīvpieejas e-kurss “Open Science”. “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balvas 2015” pasniegšanas ceremoniju var skatīt LATA tīmekļa vietnē.

Dalīties