2016.gada 5.februārī notiks otrais seminārs pētniekiem, pētniecības un e-infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem, stratēģiju veidotājiem un administratoriem par Eiropas atvērtās zinātnes virtuālā mākoņa izmantošanu pētniecībā.

Eiropas atvērtās zinātnes virtuālais mākonis ir daļa no Eiropas vienotā digitālā tirgus stratēģijas, kas sekmē ne tikai zinātnisko izcilību un datu atkārtotu izmantošanu, bet arī darbavietu skaita pieaugumu un lielāku konkurētspēju Eiropā, vada Eiropas mēroga izmaksu efektivizācijas procesu zinātnes infrastruktūrā, veicinot savstarpēju savietojamību iepriekš nebijušā mērogā. Atvērtās zinātnes virtuālais mākonis piedāvā visu nozaru pētniekiem vienotu, atvērtu, drošu un uzticamu pieeju modernākajām digitālajām iespējām, resursiem un zināšanām, kas viņiem varētu būt nepieciešamas, tāpat arī iesaista pētniekus resursu pārvaldīšanā, vadīšanā un saglabāšanā ikvienam sabiedrības loceklim. Pirmais seminārs pēc (EUDAT, LIBER, OpenAIRE, EGI un GEANT) kopīgā paziņojuma, kurā tika apspriests kopīgais redzējums, norisinājās 2015. gada novembrī Itālijas pilsētā Bari. Otrais seminārs, kura norise tiek plānota 2016. gada 5. februārī Romā, vērsīs uzmanību uz e-infrastruktūras un pētniecības infrastruktūras lomas izpratni šajā iniciatīvā, tāpat tiks pārrunāti jautājumi par iespējamajiem pārvaldības modeļiem, kuri dotu ieguldījumu Eiropas vienotajā digitālajā tirgū.           Seminārā aicināti piedalīties pētnieki, pētniecības un e-infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji, datu centru un pētniecības institūciju stratēģiju veidotāji un lēmumu pieņēmēji.             Piedalīšanās seminārā ir bezmaksas, bet interesentiem nepieciešams aizpildīt tiešsaistes reģistrācijas formu līdz 2016. gada 29. janvāra plkst. 17:00 (pēc Centrāleiropas laika). Plašāka informācija pieejama OpenAIRE portālā.

Dalīties