Jūnijā noticis vērtīgs vebinārs jeb tiešsaistes seminārs par jautājumiem, kas saistīti ar pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis 2020” projektiem.

Tiešsaistes seminārs organizēts pētniekiem, zinātnisku projektu koordinatoriem un administratoriem ar mērķi informēt par pētniecisku datu atvērtas piekļuves sniegšanas nepieciešamību un iespējām. Pasākuma organizators piedāvā ar iepazīties ar semināra ierakstu un prezentācijām šeit.

Dalīties